Logga in

Bråk efter asbestfall i Örebro

Publicerad
3 mar 2017, 16:14

VVS-Forum har tagit del av upprörd mejlväxling mellan entreprenör och underentreprenör efter förra veckans rivningsarbete då två rörisolerare exponerades för asbestdamm.

”Vi ska stämma Mårtens Isolering för alla konsekvenser med asbest”, säger Ljubov Tesajeva, vd på Luftis AB, till VVS-Forum, efter att två inhyrda rörisolerare exponerats för asbest.

Ljubov Tesajeva, vd på ventilationsföretaget Luftis, är upprörd över hur rörisolerarna behandlats och att de fick agera rivningsarbetare istället för rörisolerare.

“Jag hade ingen aning om att grabbarna gör ett helt annat jobb, som de inte var avsedda för. Hur kan det hända att ingen sett att rör med asbest demonterats fyra dagar i rad?” undrar hon i ett mail till Mikael Essén, vd för Esséns Rör och delägare i Mårten Isolering AB.

“Då bygget tvingats att stänga på grund av dina montörer är det mycket möjligt att jag drabbas av kostnader med anledning av detta. Dessa kostnader kommer jag att debitera dig då det är dina montörer som är orsak till kostnaderna”, svarar Mikael Essén i ett mail till Ljubov Tesajeva.

VVS Forum har sökt Mikael Essén för en kommentar och han svarar via mejl:

”Montörerna från Luftis AB hade fått instruktioner att riva en ledning i grunden på skolan. Inga VS-ledningar i grunden var isolerade med asbest och dessa ledningar var därför helt säkra att riva. Vidare hade montörerna från Luftis AB fått tydliga instruktioner om att inte riva ledningar i källargången, som är en helt annan avgränsad yta, på grund av att där fanns asbest. Bygget stoppades omgående efter det att montörerna sågat i isolering med asbest i källargången. Att montörerna rivit rör innehållande asbest i flera dagar är helt felaktigt. Varför montörerna sågade vid asbestböj trots instruktioner om att inte göra det kan jag inte svara på.”

För övrigt vill inte Mikael Essén kommentera ärendet.

Bakgrundshistorien är följande: De två uzbekiska rörisolerarna var helt oskyddade när de i förra veckan kapade asbeströr med en tigersåg vid renovering av Risbergska skolan i Örebro. Männen, som är i 30-årsåldern, var helt ovetandes om att det fanns cancerframkallande asbest i rören, vars damm de andades in vid sågningen. Arbetet skedde i skolans källare och de asbesthaltiga rördelarna bars genom skolbyggnaden där de sen kastades i en öppen container. Allt i strid mot gällande föreskrifter om hur asbest ska hanteras. Den asbestorsakade cancern kan ta upp till 40 år på sig innan den utvecklas.

Kommunala Futurum fastigheter, som äger fastigheten och beställt renoveringen, visste om att det fanns asbest i byggnaden innan situationen uppstod.

Luftis AB anmälde saken som en ”allvarlig olycka” till Arbetsmiljöverket som startat en utredning. Hälsotillståndet för de uzbekiska rörisolerarna är oklart just nu, uppger Ljubov Tesajeva.