Logga in

ROT-ändringen sänkte värmepumpförsäljningen

Publicerad
18 jan 2017, 09:36

Efter uppgången 2015 sjönk värmepumpförsäljningen återigen förra året. Det rapporterar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) som ser de förändrade reglerna för ROT-avdraget som huvudorsaken.

Försäljningen av värmepumpar minskade förra året med 2 procent jämfört med 2015.

Utvecklingen för värmepumpar i fastigheter är dock fortsatt positiv och försäljningen ökade med nära 30 procent under 2016.

Under fjärde kvartalet 2016 minskade antalet sålda värmepumpar i Sverige med 5 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Däremot ökade försäljningen av frånluftsvärmepumpar med 16 procent under samma kvartal och totalt 13 procent under helåret 2016.

– Försäljningsökningen av frånluftvärmepumpar beror till stor del på att nybyggnationen av framförallt småhus har ökat. Frånluftvärmepumpar sätts främst in i mindre nybyggda villor. Däremot är vår tolkning att den minskade försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar och luft/vatten beror på förändringarna av ROT-avdraget förra året, säger SKVP:s vd Per Jonasson i ett pressmeddelande.

Försäljningen till villor har minskat med totalt 5 procent under 2016. Samtidigt ökade försäljningen av fastighetsvärmepumpar med 29 procent.

– Vi ser en fortsatt stark tillväxt när det gäller installation av värmepumpar i fastigheter och det är också på den marknaden vi ser störst möjlighet att ta marknadsandelar de kommande åren, säger Per Jonasson.

Totalt såldes värmepumpar för 6,4 miljarder kronor i Sverige under 2016 och för 2,2 miljarder under det fjärde kvartalet.

– Trots en liten nedgång sedan 2015 är det ändå en ökning med 14 procent sedan 2014, så marknaden i stort ser vi som stabil, säger Per Jonasson.

 

Försäljningen nedbrutet på olika produktslag:

 

Produkt:

Q4 2016

Helår 2016

Luft/vattenvärmepumpar

– 3 %

 – 1%

Frånluftvärmepumpar

+ 16 %

+ 13 %

Vätska/vattenvärmepumpar (=bergvärmepumpar)

– 15 %

– 13 %

Fastighetsvärmepump

+ 24 %

+ 29 %