Här ska installationerna vara osynliga

Publicerad
25 nov 2016, 09:09

Ett teknikkonsultföretag har fått i uppdrag att projektera VVS-installationerna när Stockholms stad rustar upp och utvecklar Stadsbiblioteket. Teknikkonsultföretaget ansvarar för all VVS-projektering inklusive sprinkler och styr. 

Tyréns VVS-avdelning har nyligen inlett ett samarbete med Stockholms stad gällande upprustning och modernisering av Stockholms stadsbibliotek. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseet vilket ställer höga krav på arbetet för att bibehålla byggnadens antikvariska värden och estetik.

– Att arbeta med byggnader av det här slaget innebär att man exempelvis inte får ta hål i väggar, fasader eller bjälklag, berättar Jan Berglund, uppdragsansvarig på VVS på Tyréns, i ett pressmeddelande.

Alla installationer ska placeras så osynligt som möjligt. En stor utmaning är att förebygga kalldraget vid entréerna och den stora rotundan samt att motverka de höga radonhalterna. Detta förutsätter kreativitet så att byggnaderna rustas för att vara långsiktigt hållbara både estetiskt och miljömässigt.

Stadsbiblioteket är ritad av arkitekt Gunnar Asplund och stod klart i mars 1928. Biblioteket nyttjar i dag huvudbyggnad och ett annex ritat av arkitekt Paul Hedqvist.Byggnaderna rymmer ungefär 400 000 böcker och har en yta på 11 900 m2. Huvudbyggnaden och basarerna ska utvecklas och restaureras. Tyréns arbete omfattar upprustning av samtliga VVS-installationer. Detta innebär byte av alla luftbehandlings- och rörinstallationer inklusive sprinkler och styr. Ombyggnationen av biblioteket väntas vara klar 2020.

– Det är självklart en ära att få arbeta med en byggnad som är en sådan central del av Stockholm, säger Jan Berglund. Vi har tidigare genomfört uppdrag i flera blåklassade byggnader, bland annat i Rådhuset, Stallmästaregården och Hamburgerbryggeriet. Vi är duktiga på att tillgodose både estetiska och tekniska krav och våra VVS-konsulter har ett nära samarbete med Stockholms stad, arkitekter, antikvarier och andra involverade i uppdraget. Detta för att på bästa sätt behålla den tidstypiska identiteten för byggnaden, men att samtidigt rusta den för framtiden.