Logga in

Branschfacken positiva till samordning

Publicerad
28 okt 2016, 11:17

AVTAL 2017. 6F-förbunden är positiva till LO-styrelsens beslut om samordnade lönekrav i 2017 års avtalsrörelse.

– En LO-samordning är viktig då det är en förutsättning för att lyfta lågavlönade och felavlönade grupper. Vi blir alltid starkare tillsammans än var och en för sig, säger förbundsordförandena inom 6F i ett gemensamt uttalande.

LO-styrelsen beslut innebär att förbunden kommer att kräva 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad.

– Vi hade gärna sett något högre lönekrav men sammantaget ser vi det som en acceptabel nivå som samtliga förbund kunnat enas om, fortsätter förbundsordförandena.

– Det finns två starka plussidor med denna överenskommelse. För det första att vi lyckats enas i en gemensam samordning vilket gör oss starkare i förhandlingarna. För det andra har vi enats om en modell med viktiga och generella låglönesatsningar. Något som vi inom 6F ställt krav på under många år, fortsätter ordförandena.

– Utöver de lönekrav som vi nu enats om har vi för några veckor sedan också kommit överens om krav när det gäller avtalsförsäkringar och avtalspensioner. Sammantaget blir det därför ett kravpaket som vi ställer oss bakom, säger förbundsordföranden inom 6F.

I 6F-förbunden ingår bland annat Byggnads och Elektrikerna.

Installatörsföretagen har varit positiva till samordningen. Men förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn har varnat för satsningen på lägsta löner.

– Svensk arbetsmarknad möter stora utmaningar och en av de största för närvarande är att bereda arbetstillfällen till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den låglönesatsning som LO kommit överens om kan tyvärr skapa onödiga trösklar.