ROT-avdrag tillåts för reparation av alla värmesystem

Publicerad 8 sep 2016, 11:41

Alla värmesystem som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten är nu berättigade till ROT-avdrag.

Allt enligt Skatteverkets nya ställningstagande.

Det började med en 99-åring i Täby som nekades av Skatteverket att få ROT-avdrag för reparation av hans värmepump, som VVS-Forum kunde berätta i mitten av augusti. Den gamla mannen nöjde sig dock inte med beskedet, utan överklagade och fick rätt i högsta instans.

Kammarrätten konstaterar att arbetet avsåg reparation och inte service. Arbetet gav därför rätt till skattereduktion.

Skatteverket har nu gjort en helomvändning i frågan och skriver så här i sitt ställningstagande:

”Skattereduktion för ROT-arbete medges för reparation av sådana maskiner och inventarier som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten.”

Vidare skriver myndigheten så här:

”Anläggning för värme eller vatten är grundläggande för byggnaden eller lägenhetens funktion och under byggnadens eller lägenhetens livslängd behöver anläggningarna normalt lagas eller bytas en eller flera gånger. Reparation och underhåll av sådan anläggning bör därför ge rätt till skattereduktion.”

Däremot ger inte översyn och kontroll av värmesystem, som är att jämställa med service enligt Skatteverket, rätt till ROT-avdrag.

– Det gäller alla värme- och vattenanläggningar som är nödvändiga för husets funktion. Öppna spisar, värmekaminer och kakelugnar som inte ensamt värmer upp bostaden ingår inte, förtydligare Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket.