Logga in

Skatteverket fortsätter lovorda byggbranschen

Publicerad
4 jul 2016, 14:53

ALMEDALEN. Ny lag om arbetsgivardeklarationer på individnivå kan snart finnas på plats. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Det berättade Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson under ett seminarium om svartarbete och kriminalitet i byggbranschen. Därmed kan Byggbranschen i samverkan (BBIS) bocka av ytterligare en punkt på sin drygt tio år gamla önskelista för en renare byggbransch.

Ingemar Hansson uppskattade och lovordade det arbete som byggbranschen genom BBIS bedriver för att stävja kriminalitet och svartarbete.

– Det är en progressiv bransch. Man gick ju före dagens system med personalliggare med sitt eget ID06-system.

Han höll med moderatorn, den förre TV4-journalisten Lennart Ekdahl, när denne frågande påstod att det råder en större självsaneringsiver mot kriminalitet och svartarbete inom byggbranschen.

Man samtidigt riktade Ingemar Hansson kritik mot hur branschen sköter det nya systemet med personalliggare som började att gälla 1 januari 2016. Skatteverket har hittills gjort cirka 5 000 oanmälda besök på byggarbetsplatser och har en hel del synpunkter.

– Tyvärr har vi sett ganska stora brister. Personalliggare är inte tillgängliga och det uppehåller sig personer på byggarbetsplatserna som inte finns med på liggarna.

Hittills har Skatteverket tillämpat en mjuk linje avseende kontrollavgifter som ska tas ut när personalliggarna inte sköts på ett korrekt sätt, men från och med 1 juli kommer Skatteverket att bli tuffare och ta ut avgifterna, förklarade Ingemar Hansson.

Det som Ingemar Hansson ser som det största hindret för kampen mot en renare byggbransch är de sekretessbestämmelser som omöjliggör informationsutbyte mellan myndigheter. Han konstaterade att sekretessreglerna även förhindrar att avdelningar inom den egna myndigheten kan utbyta information.

– Det här är ett stort problem. Vi skulle bli mycket effektivare i vår brottsbekämpning om vi fick utbyta information med varandra, fastslog han.

Läs mer om seminariet om svartjobb i byggbranschen i nr 8/2016 av VVS-Forum som utkommer den 26 augusti.

Här kan du teckna en prenumeration.