Logga in

Ny solkarta för alla hustak i Stockholms län

Publicerad
16 jun 2016, 14:01

Teknikkonsultföretaget WSP tar fram en solkarta som visar den årliga solinstrålningen på samtliga hustak i 21 kommuner i Storstockholm samt Håbo kommun. Kommunförbundet Stockholms län ligger bakom projektet och syftet är att öka intresset hos allmänheten och företag för investeringar i solenergi. 

Resultatet presenteras i en solkarta, via en klickbar webbkarta som visar total årlig solinstrålning med en kontinuerlig färgskala från blått (låg solinstrålning) till rött (hög solinstrålning). Med solkartans hjälp kan användarna även beräkna en förväntad årlig solelproduktion, genom att ange systemverkningsgrad samt area för installerad takyta.

– Med solkartan kan kommuner, företag och privatpersoner beräkna potentialen som finns i en hel stadsdel eller på enskilda byggnader. På så sätt kan placeringen av anläggningar för solenergi optimeras. WSP har tidigare framställt solkartor för Umeå och Vellinge kommuner, men metoden kan tillämpas i alla kommuner där nödvändig data görs tillgänglig, säger Duncan McConnachie, uppdragsansvarig på WSP, i ett pressmeddelande.

Solkartor finns för en rad kommuner i landet, däribland Alingsås, Botkyrka, Eskilstuna och Göteborg.

Beräkningar för solkartan bygger på stora datamängder från tre olika källor:

  • Byggnadsgeometrier.
  • Höjdinformation från vilken varje taks lutning och riktning beräknas.
  • Meteorologiska data från SMHI.

Analysen görs med hjälp av olika GIS-verktyg som utvärderar hur mycket solenergi som infaller på takytor inom ett område under ett helt år i kWh/m2.

Projektet beräknas vara klart i oktober 2016.