Brist på arbetskraft hindrar byggande

Publicerad 8 jun 2016, 14:23

Det råder högkonjunktur på svensk byggmarknad. Samtidigt är bristen på arbetskraft det främsta hindret för ökad byggproduktion.
– Det finns ett stort behov av att utbilda fler personer till byggyrkena, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier (BI), i ett pressmeddelande.

Det byggs som aldrig förr i Sverige, men bristen på arbetskraft är det främsta hindret för ökad byggproduktion. Det framgår av en ny konjunkturprognos från BI.

– Det finns ett stort behov av att utbilda fler personer till byggyrkena och samtidigt göra byggsektorn till en mer attraktiv arbetsmarknad för kompetens från andra länder, menar Johan Deremar.

Den fortsatt starka byggkonjunkturen gör att sysselsättningen fortsätter att öka under prognosperioden 2016–2017. Antalet sysselsatta inom byggindustrin var i genomsnitt 313 200 personer under perioden maj 2015–april 2016, vilket är en ökning med 4 900 personer.

Den öppna arbetslösheten bland Byggnads yrkesverksamma medlemmar fortsätter att minska, och har inte varit så här låg någon gång under 2000-talet.

Arbetsförmedlingen rapporterar också om ett starkt efterfrågeläge, särskilt vad gäller yrkeserfaren arbetskraft. Myndigheten räknar också med att bristen kommer att öka de närmaste åren.

Mot bakgrund av att bygginvesteringarna ökar med 6 procent i år och med 2 procent nästa år, är bedömningen att sysselsättningen (arbetare och tjänstemän) ökar med närmare 5 procent under prognosperioden 2016–2017.

Produktionen av nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2016 och 2017. Men investeringsuppgången dämpas nästa år när hushållens efterfrågan mattas av, enligt BI:s konjunkturprognos.

Läs hela rapporten här.