Bevego förvärvar Profiduct

Publicerad 10 maj 2016, 09:12

Profiduct AB och Bevego Byggplåt & Ventilation AB har tecknat ett avtal där Bevego förvärvar 100 procent av aktierna i Profiduct AB per den 30 april 2016. Profiduct omsätter cirka 50 miljoner kronor och har 45 anställda.

Genom förvärvet expanderar Bevego den geografiska närvaron med produktion av, i huvudsak, rektangulära ventilationskanaler och ljuddämpare i närheten av Stockholm, Jönköping och Lund. Bevego har sedan tidigare en anläggning norr om Göteborg.

Enligt Bevego ligger förvärvet i linje med företagets strategi att komma närmare kund med ett komplett sortiment inom affärsområde ventilation.

Profiduct kommer initialt att drivas vidare som dotterbolag, under ledning av nuvarande vd Eva Grune, under en period för att sedan integreras in i Bevego.

Profiduct grundades för över 40 år sedan i Jönköping av Gunnar Hulting och elva år senare blev Bo Petterson delägare. Därefter expanderade bolaget med produktion i Järna och Lund. De bägge ägarna har nu beslutat sig för att gå i pension, men familjernas närvaro kommer att bestå genom att deras arvingar kommer att arbeta vidare i bolaget.