Hon tog priset för bästa NNE-renovering

Publicerad 7 apr 2016, 14:07

NORDBYGG 2016. Uppsala-studenterna Sara Magnusson och Anna Lundgren (som dock befann sig i Australien, vid prisutdelningen i dag på Nordbyggmässans stora scen) vann första pris i den svenska uttagningen i den internationella tävlingen NEZER om nära noll-energirenovering. 

NEZER-tävlingen är en del av EU:s strategi för nära noll-energi-renovering med syfte att nå NNE-standard på alla nya hus, men även befintliga byggnader som genomgår större renoveringar från och med år 2021.

Tävlingen har pågått, förutom i Sverige, i bland annat Finland, Rumänien och Holland. Studenter har deltagit i tävlingen i alla länder, utom Holland där det har varit professionella aktörer inblandade. Tanken är att de vinnande bidragen från olika länder ska delta i en gemensam workshop i Holland.

Tävlingsuppgiften bestod av att ge förslag på en NNE-renovering av ett 50-talshus, med målet att kraftigt minska husets energianvändning.

Sara Magnusson och Anna Lundgren, studenter vid Uppsala universitet, vann med bidraget ”Energibantning av ett 50-talshus”, som valts ut av en jury bestående av bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms stad och Stockholmshem.

Juryns motivering lästes upp av juryordföranden Örjan Lönngren från Stockholms stad:

– Bidraget presenterar ett enkelt helhetsgrepp med hög fokus på energi, estetik och ekonomi. Den lösning som till slut rekommenderas har en hög marknadspotential och goda förutsättningar för replikerbarhet, även om förslaget är lite svagt i just boendedeltagandet.

– Vi tilläggsisolerade vinden och källaren, vi bytte fönster, sänkte inomhustemperaturen, valde att byta till FTX-system och konvertera till bergvärme. Innan drog huset 152 kWh/m2 och år, efter våra åtgärder är vi nere i 37 kWh/m2, år. Grovt räknat kostar detta totalt 1,4 miljoner kronor, sa Sara Magnusson när hon tog emot vinst-diplomet från Olof Sjöberg, hållbarhetschef på Stockholmshem.

Läs mer i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.