Konsulter spår god tillväxt i byggbranschen

Publicerad 15 feb 2016, 09:40

Industrifaktas konsultpanel indikerar att aktiviteten på byggmarknaden kan komma att öka med 4–5 procent under de kommande två åren. I panelen, som intervjuas vid två tillfällen per år, ingår ett 60-tal arkitekter och byggtekniska konsultföretag. 

Konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten och därför ger arbetsvolym och orderstock en tydlig fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utvecklas den närmaste tiden, enligt ett pressmeddelande från Industrifakta.

Arbetsvolymen hos konsultpanelen hade i januari ökat med knappt 5 procent jämfört med för sex månader sedan. Orderstocken, som är en indikator på konsulternas uppdragsvolym i nuläget, visade i den senaste mätningen en ökning med drygt 4 procent.

Arkitekter och byggtekniska konsulter var de sektorer som i den senaste mätningen visade på mest positiv utveckling.