Sveriges pressar passivt EU

Publicerad 11 jan 2016, 14:03

Sverige intensifierar nu påtryckningarna på EU att ta itu med hormonstörande ämnen. I ett brev till EU-kommissionen kräver miljöminister Åsa Romson (MP) att den ”skyndsamt vidtar de åtgärder som är förenliga med medborgarnas berättigade förväntningar på att EU tar ansvar för att skydda dem och miljön från risker med hormonstörande ämnen”. 

EU-domstolens dom om att EU-kommissionen ska åtgärda hormonstörande ämnen kom i december förra året. Kommissionen måste därmed ta fram vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen. Sverige stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att den inte följt bestämmelserna att besluta om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen, vilket skulle ha varit klart i december 2013.

Den 16 december 2015 meddelade EU-tribunalen dom i målet som visade att Sverige haft rätt i sin stämningsansökan. EU-kommissionens passivitet i frågan strider mot EU-fördraget, enligt domen.

Även ett antal miljöorganisationer kritiserar nu EU-kommissionen.

– Det är förvånande att höra att EU-kommissionen inte har för avsikt att följa lagen. Det uppenbara nonchalerandet av domen är en stor besvikelse med tanke på kommissionens roll som ansvarig för efterlevnad av fördragen, menar bland andra den europeiska naturskyddsorganisationen EEB, Chemtrust och Heal i ett brev till EU-kommissionen, rapporterar tidningen MiljöRapporten.

Läs den svenska regeringens brev här.