Logga in

Fyra av tio rörmokare har hälsoproblem av jobbet

Publicerad
2 nov 2023, 06:00
| Uppdaterad
1 nov 2023

Närmare hälften av VVS-montörerna berättar om smärtor och värk i bland annat nacke och rygg. Det framkommer i Arbetsmiljöverkets senaste stora sammanställning. 

Den nya undersökningen “Arbetsorsakade besvär 2022” visar att var fjärde sysselsatt svensk har problem med hälsan på grund av arbetet. Hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken. 

Så skadas installatörer:
Här är de vanligaste arbetsskadorna

Han sadlade om för att hjälpa andra:
”Jag har kört över min kropp för många gånger”

Det är en tydlig nedgång, från 32 till 25 procent, jämfört med den förra mätningen som gjordes två år tidigare. Det tros bero på att effekterna av covidpandemin har klingat av.

VVS-montörer hör till de mest utsatta yrkesgrupperna. 40 procent rapporterar arbetsorsakade besvär. Även lärare, undersköterskor och sjuksköterskor finns i toppen av listan. De som arbetar hemifrån har mer sällan problem med hälsan än de som inte jobbar hemifrån.

De VVS-montörer som lider av någon form av smärta eller problem på grund av jobbet har i första hand råkat ut för det genom rådande arbetsförhållanden, något färre besvär beror på direkta olyckshändelser. 

Arbetsplatsolyckorna, som montörernas besvär kommer från, är händelser där någon har fallit, slagit emot eller trampat på något vasst eller på annat sätt blivit skadad av föremål och verktyg. Fördelningen av vilken sorts olyckor som inträffar på VVS-montörernas arbetsplatser är ganska jämn.

När det gäller besvär man har drabbats av på annat sätt än genom olyckor är siffrorna mycket tydligare. En mycket stor majoritet, mellan åtta och nio av tio, installatörer säger sig ha besvär som orsakats av påfrestande arbetsställningar eller tung manuell hantering. Andra vanliga svar är att upprepade arbetsmoment, vibrationer och damm ligger bakom. 

Drygt åtta av tio VVS-montörer som har besvär orsakade av arbetet uppger att de har fysisk smärta och värk. Drygt hälften säger sig lida av trötthet.

Ryggen är den vanligaste delen av kroppen som de svarande har ont i, följd av nacke, axlar och armar. Många svarar också att de har ont i händer och fingrar. 

Så kan vibrationsskadorna stoppas:
”Det är enorm skillnad på gamla och nya verktyg”

Två tredjedelar av montörerna säger att deras arbetsgivare känner till deras besvär, men bara en av tre har haft sjukfrånvaro till följd av besvären. Närmare hälften säger sig ha fått personlig stöttning av chefer och hjälp med avlastning på jobbet efter att de rapporterat problemen.