Beijer Ref köper brittisk kylgrossist

Publicerad 18 nov 2015, 13:31

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB har nu förvärvat alla aktierna i brittiska kylgrossistbolaget HRP Ltd. Beijer Ref ägde sedan tidigare 44 procent av HRP genom 2009 års förvärv av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika.

Enligt Beijer Ref förstärker företaget positionen i Europa och med HRP som komplement till koncernens befintliga brittiska kylgrossister Dean & Wood och RW Refrigeration Wholesale befästs ställningen som marknadsledare i Storbritannien.

HRP (grundat 1945 som Headlands Refrigerator Parts) har huvudkontor i Rougham och 15 filialer i övriga Storbritannien. Bolaget har 170 anställda, omsätter cirka 500 miljoner kronor per år och är en av Storbritanniens ledande kylgrossister.

Bolaget har haft lönsamhetsproblem på senare år. Beslutet att förvärva den resterande delen av HRP bygger på att Beijer Ref ser goda möjligheter att vända denna utveckling genom effektiv samordning med koncernens befintliga brittiska kylverksamheter samt implementera ett heltäckande brittiskt logistiknätverk.

– Med förvärvet av HRP konsoliderar vi Beijer Refs verksamhet på den viktiga brittiska marknaden. De tre bolagen ska fortsatt verka under sina respektive varumärken, men genom den gemensamma koncerntillhörigheten kommer vi att kunna erbjuda bättre service och effektivare logistik, vilket förbättrar vårt totala erbjudande på en konkurrensutsatt marknad, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref, i ett pressmeddelande.

Med förvärvet kommer Beijer Refs tre brittiska bolag att omsätta drygt 1,3 miljarder kronor. Därmed blir Storbritannien efter Frankrike den största marknaden i Europa för Beijer Ref. Parterna har träffat ett bindande avtal per idag och övertagandet sker per den 1 januari 2016, uppger Beijer Ref.