Logga in

Arbetsmiljöverket inspekterar branscher med fordon

Publicerad
18 mar 2015, 13:39

Arbetsmiljöverket tar ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Tre inspektionssatsningar ska hjälpa till att sprida kunskap om riskerna i samband med arbetssituationer inom transportbranschen. Det gäller till exempel bilbärgning, varuleveranser och användning av fordon i tjänst, bland annat berörs hantverkare och grossister.

Under de senaste fem åren har mer än en person varannan månad omkommit i arbetsolyckor på vägar eller med fordon inblandade, uppger Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. De största arbetsmiljöriskerna är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag. För att öka medvetenheten om riskerna, genomför Arbetsmiljöverket tre inspektionssatsningar bland nästan 600 företag som befinner sig på vägarna.

– Vi vill genom ökad kunskap hos arbetsgivare och arbetstagare om trafiksäkerhet minska olyckor med ”tjänstefordon” inblandade. Det är viktigt att det finns rutiner i arbetsmiljöarbetet för användning av till exempel bärgningsbilar eller för småföretagare som åker med bil mellan olika jobb, säger Urban Olsson, sektionschef på Arbetsmiljöverket i pressmeddelandet.

Mindre företagsbilar en riskfaktor

Olika typer av fordon används i stort sett i alla branscher och många gånger ser inte arbetsgivaren trafik som en risk i arbetsmiljön, eftersom det inte är deras huvudsakliga verksamhet. Det kan vara till exempel städfirmor, hemtjänst, säljare, budfirmor eller hantverkare. Cirka 325 företag över hela landet kommer att besökas i projektet ”Småföretag på hjul”.

– Bilkörning är en förutsättning för att dessa företag ska kunna bedriva sin verksamhet och det är inte ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplat till trafiken. Det kan vara alltifrån att bilbälte inte används till att last som till exempel verktyg och material inte är ordentligt lastsäkrad, säger Gabriel Sanz, arbetsmiljöinspektör.

Belastningsskador vid varuleveranser

Varuleveranser och varumottagning i stadsmiljö medför många risker. Till exempel trånga gator med dåliga vändmöjligheter och brist på lastzoner. Det finns även risker för belastningsskador när tidspress och svårigheter att kunna ha rullande hantering är vardag för yrkesgruppen. Flera aktörer är ofta inblandade i leveranskedjan, från åkerier och grossister till mottagare som butiker, hotell eller restauranger. Efter sommaren kommer cirka 200 företag över hela landet att besökas i projektet ”Säkra leveransvägar och varumottagning”.

Samtliga inspektioner i projekten kommer att genomföras mellan 1 april och 1 november i år. Både stora och små företag kommer besökas, men mindre företag kommer troligtvis vara mest representerade, uppger Arbetsmiljöverket.

Läs mer om arbetsmiljöarbete inom transportbranschen>>