Snart invigs Comforts reningsverk i Benin

Publicerad 23 mar 2012, 11:26

Barnbyn i Dassa-Zoumé i det västafrikanska Benin får snart rent vatten genom Comfort-kedjans partnering med SOS Barnbyar. Det framkom vid ett seminarium på Nordbygg där projektet presenterades.Nästa vecka inviger Håkan Hedberg, vd på Comfort, vattenreningsverket i Benin. På plats finns då även VVS-Forums utsända.

En container med vattenreningsutrustning som monterats av Rörkrökar’n i Hallsberg har nu anlänt till Benin. Två VVS-montörer från Rörkrökar’n är redan på plats för att montera reningsanläggningen på plats i Dassa-Zoumé.

Vattenprover från byns dricksvatten visade att vattnet innehöll bakterierna som orsakade magsjukdomar. Det andra problemet var att den gamla vattenpumpen sög upp sand vilket gjorde det svårare att rena vattnet.

– Genom att öka storleken på röret från pumpen upp till vattentornet kan vi avskilja 70 procent av partiklarna som annars skulle ha pumpats upp i dricksvattnet. Vi bygger även sedimenteringstankar och UV-rening för att få bort resterande partiklar, förklarade Magnus Sundqvist, projektledare på Comfort, vid ett seminarium på Nordbygg där projektet presenterades tillsammans med SOS Barnbyars generalsekreterare Anna Ryott.

– SOS Barnbyar kämpar för de mest utsatta barnen. 21.000 barn under 5 års ålder varje dag av orsaker som vi kan förebygga. En stor andel av barnen dör på grund av brist på rent vatten, förklarade Anna Ryott.

– Vi vill visa vad en rörmokare kan göra för att förändra världen. VVS-montören eller rörmokaren är en tillgång i samhället och att bidra med vattenrening föll sig naturligt eftersom det är en samhällskritisk funktion som vi i Comfort-kedjan har mycket kunskap om, menade Comforts vd Håkan Hedberg.

Bolagiseringen av Comfort-kedjan, som ägs av de 130 medlemsföretagen, är en av orsakerna till samarbetet med den internationella hjälporganisationen SOS Barnbyar som finns i 133 länder.

– SOS Barnbyar bygger många hus och har en långsiktighet i det de gör. Så det var egentligen som hand i handsken när vi tittade runt på olika organisationer. Några affärsmässiga skäl till samarbetet finns inte, uppgav Håkan Hedberg.

Barnbyn i Dassa-Zoumé består av tio familjer med totalt 120 barn och sammanlagt nästan 200 personer.
Men alla invånare på orten kommer att kunna använda det renade vattnet. Lokal driftpersonal kommer att utbildas i användning och underhåll av anläggningen.

– En stor utmaning i projektet är att hitta rätt nivå på de insatser vi gör så att det fungerar långsiktigt och att invånarna i Dassa-Zoumé kan sköta anläggningen, underströk Håkan Hedberg.