Logga in

Myror hittar kortaste vägen för rörstråken

Publicerad
14 feb 2024, 06:00
| Uppdaterad
13 feb 2024

Med hjälp av artificiell intelligens och myrors beteende kan rördragningar optimeras. Andreas Udd berättar hur de sparade 90 procent av projekteringstiden i ett projekt.

Att utgå från myrors sätt att leta mat för att effektivisera arbetsmetoder är inte är så konstigt som det låter.

Med hjälp av AI hittades energitjuvarna i miljonprogrammet
”Förr tog man i både i dimensioner och flöden”

Han använder AI för att säkerställa ett bra inomhusklimat
Digital tvilling sparar energi i fastigheter

Bland annat avger myrorna feromoner, doftspår, för att kommunicera den snabbaste vägen till mat. Andra myror följer spåret, vilket leder till långa rader av myror som marscherar en efter en. Myrstigen blir en myrmotorväg.

Per Ström, Avantec. Foto: Privat

– Det är en välkänd algoritm som kallas ACO, Ant Colony Optimization, och den används i många logistikapplikationer, säger Per Ström.

Han är IT-konsult på Avantec och tillsammans med Andreas Udd, vd för VRA Rörinstallationer i Stockholm, ligger han bakom ett projekt, finansierat av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond).

Det handlar om att genom AI, artificiell intelligens, och myrstudier effektivisera VVS-installationer. Då gäller det att hitta myrornas tydligaste spår som är den kortaste vägen till mat.

– Det är samma sak när det gäller rördragning. Då är det schaktet som är myrstacken och tappställen och ventilationsuttagen i rummen som är matställena. Då har vi en myra i varje rum som ska ha vatten eller luft. När man har kört algoritmen flera gånger med samma teknik, så hittar myrorna den kortaste vägen för rörstråken.

Andreas Udd, VRA. Foto: David Lagerlöf

Har det här gjorts tidigare inom installationsbranschen?

– Nej, inte vad jag känner till. Jag har i varje fall inte sett den typen av automatisk rördragning tidigare, säger Andreas Udd, som låtit testa den så kallade myrkolonioptimeringsalgoritmen på ett projekt som det egna företaget VRA, kalkylerat, projekterat och slutfört.

– Resultatet var överväldigande. Testet visade att med myrmetoden tog det en timme att utföra jobbet, jämfört med en vecka för den konventionella rördragningen. Vi sparade cirka 85 till 95 procent av projekteringstiden i ett byggprojekt. Här finns en potential för stor nytta.

Andreas Udd visar en planskiss över ett sjukhus som VRA nyligen slutfört installationerna i. De röda linjerna, som exempelvis går från trapphus till vårdrum med tappvatten, markerar myrornas väg, det vill säga den snabbaste vägen. Gula punkter markerar schakten. Allt är beräknat med AI. Något som både Andreas Udd och Per Ström tycker är ”jätteenkelt”.

– Sedan räknar vi ut hur mycket rör av olika dimensioner som ska finnas med i projektet. Jag började med artificiell intelligens 2019. På den tiden fanns det väldigt få tillämpningar för AI. Så då tänkte jag att nu bygger vi någonting praktiskt som är användbart, säger Per Ström och förklarar att man matar in uppgifter om vilka rum som ska ha vatten och luft i en maskininlärning (ett område inom AI). Man måste också veta var schakten finns och vilka flöden det handlar om. Till sist matar man in en arkitektfil.

På vilka fler sätt kan man använda AI iinstallationsbranschen?

– Tekniskt kan man projektera vad som helst med hjälp av AI. Man kan ju automatprojektera ett helt hus, säger Per Ström.

– Det finns inga begränsningar, tillägger Andreas Udd.

De är överens om att det gäller att få ut AI i riktiga projekt.

– Så att företagen ser att det verkligen funkar. Det är många företag som utvecklar automatprojekteringsmjukvaror, men det krävs mer arbete än ett enstaka projekt för att branschen ska förstå att AI är något att satsa på.

Per Ström och Andreas Udd tycker att många företags inställning till AI påminner om branschens skepsis när BIM kom.

– På den tiden var det ingen som vågade mängda från en CAD eller från en 3D-modell.  Man var tvungen att mäta själv med linjal och skriva ner allt. Men idag vågar vi lita på datorn på ett annat sätt, säger Andreas Udd.

AI-driftsystemet Solida vann Stora Inneklimatpriset 2021
System med digital tvilling vann priset

Hur stort tror ni att AI kommer vara i installationsbranschen om tio år?

– Om det kommer en ”out of the box”-programvara som alla kan köpa och börja använda rätt av kan det gå väldigt fort, säger Per Ström och tillägger:

– Konkurrensen snabbar nog på AI-användandet. Om ett företag har mycket lägre pris än sina konkurrenter, tack vare en AI-lösning, då tar det fart.