Logga in

Tapwell överklagar mångmiljonböter

Publicerad
23 jan 2024, 06:00
| Uppdaterad
24 jan 2024

Konkurrensverkets beslut om konkurrensskadeavgift på 16,9 miljoner kronor för olovlig prisstyrning ska prövas i domstol. Företaget ifrågasätter bevisningen.

December 2023:
Tapwell måste betala 16,9 miljoner i böter för prisstyrning

Fler väljer byggvaruhus:
LK lanseras på Bauhaus: ”Då byter jag system”

I december beslutade Konkurrensverketsmatt VVS-företaget Tapwell ska betala böter på nära 17 miljoner kronor för olovlig prisstyrning.

Enligt myndigheten har Tapwell satt ett lägsta försäljningspris som återförsäljarna, i detta fall Home Online/Kakelkompaniet och Badrumsgruppen/hemgallerian.se, inte har fått lägga sig under. 

Prisstyrningen på köks- och badrumsprodukter ska ha pågått under två och ett halvt år. Tapwell ska också ha övervakat att deras prispolicy efterlevdes.

Tapwell, som förnekar att det funnits en sådan prispolicy, har nu överklagat beslutet till Patent- och marknadsdomstolen. I överklagan skriver företagets ombud bland annat att Konkurrensverkets beslut bygger på indicier och sammanträffanden, som inte uppfyller kraven på bevisbörda. 

Företaget yrkar på att beslutet ska upphävas alternativt att bötesbeloppet sätts ner. Tapwell har även begärt att sammanträdet i rätten ska vara muntligt.