Logga in

”Djupare borrhål ger nästan alltid högre SCOP”

Publicerad
19 okt 2023, 09:18

17 procent – så stor är prisökningen på installationer av bergvärmepumpar. Experten Jan-Erik Nowacki på Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, tipsar om vad man ska värdera i valet av bergvärmepump.

Priset för en totalentreprenad för bergvärme har ökat med 17 procent, enligt färsk statistik från Svenska Kyl- och Värmepumpförening (SKVP).

För leverantören Vaillant har den tidigare bristsituationen nu vänts till pumpar på lager
Tillverkare av värmepumpar: ”Vi får inte ut våra produkter”

”Men självklart blir det lönsamt”
”Vi velade länge mellan bergvärme och luft/vattenvärmepump”

Det kan jämföras med installationskostnaden för exempelvis frånluftsvärmepumpar, som visar på en ökning med 14 procent.

Höjda bränslepriser är en förklaring till de ökade entreprenadkostnaderna, som framför allt slår igenom vid borrning av energibrunnar. Enligt SKVP väljer många kunder att borra djupare för att kunna dimensionera värmepumpen att täcka hela energibehovet utan tillsats av spetsvärme via elpatron.

VVS-Forums marknadsöversikt visar på ganska stora prisskillnader mellan de olika modellerna av bergvärmepumpar.

Läs marknadsöversikten:
Här är alla fakta om 6 bergvärmepumpar

En IVT Geo 616 kostar cirka 152 250 kronor jämfört med en Nibe F1245-8 som kostar 120 550 kronor. Det är en prisskillnad på 31 700 kr.

Men Jan-Erik Nowacki, teknisk expert på SKVP, tycker att prisskillnaden tvärtom kunnat vara större.

– Geo 616 har en maxeffekt på 15 kW och är sannolikt varvtalsstyrd.  Nibe F1245-8 har en maxeffekt på 7,93 kW. Egentligen är det konstigt att prisskillnaden (152 250 kr mot 120 550 kr) inte är större, säger han.

En av de viktigaste faktorerna för att kunna jämföra kvaliteten på värmepumpar är SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance, årsvärmefaktor). I marknadsöversikten har Nibe S1256-18 överlägset bäst SCOP i nordiskt klimat med 6,22. 

–Djupare borrhål ger nästan alltid högre SCOP, men det är ju installatören som avgör. Lägre framledningstemperaturer i till exempelvis golv ger högre SCOP än radiatorer. Varierbart varvtal på kompressorn gör att ingen elpatron behövs. Varvtalsregleringen ökar också sannolikheten för att ett befintligt borrhål räcker, säger Jan-Erik Nowacki.

Han pekar på att det är viktigt att hjälpa kunden att välja naturliga köldmedia, eftersom EU funderar på olika förbud mot köldmedier med hög GWP.

GWP (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid.

Det är stor skillnad på GWP-värdet för bergvärmepumparna i marknadsöversikten. Från 2 088 för värmepumpar som använder köldmediet R-410A till GWP 466 för dem med köldmediet R-454B, vilket är 78 procent lägre än R-410A.

Jan-Erik Nowacki anser att reglerna för hantering av alternativa köldmedier som propan är ”obegripligt stränga”.

Både värme och kyla påverkar solceller, värmepumpar och borrhål
Gör både bergvärmen och solcellerna bättre

– En värmepump, som ska kunna ställas upp var som helst, får högst innehålla 150 gram propan. Man måste också ha ett helt och läcktestat kopparrörssystem där avsikten är att högst något gram får läcka ut per år. Däremot kan man köpa 11 kilo propan (=gasolflaska) på macken, som man ställer in i sin husvagn och sen antänder med vett och vilja.