Logga in

Har luft/vattenvärme-pumpen ett högt SCOP i kallt klimat?

Publicerad
11 sep 2023, 05:05

Teknisk data förefaller lika – men värmepumpsexperten Felix Berglund tipsar om vad man ska värdera i valet av luft/vattenvärmepump. Här är VVS-Forums översikt av flera stora modeller på marknaden.

Det går bra för värmepumpsmarknaden i allmänhet och för luft/vattenvärmepumpar i synnerhet.

Har du koll på vad som skiljer modellerna av värmepumpar åt?
Kartläggning: Nytt köldmedium dominerar bland luftvärmepumpar

VVS-Forums marknadsöversikt av frånluftsvärmepumpar visar att av åtta granskade har fem köldmedier som påverkar klimatet
Kartläggning: Syntetiska köldmedier används i nya frånluftsvärmepumpar

Förra året slog försäljningen rekord i Sverige, med drygt 19 000 sålda luft/vattenvärmepumpar.

VVS-Forums marknadsöversikt över luft/vattenvärmepumpar, som finns i sin helhet här nedanför, visar att de olika varumärkena och modellerna är ganska lika när det gäller energiklass och SCOP (årsvärmefaktor).

– Försäljarna ska i första hand hjälpa kunden att hitta en luft/vattenvärmepump som klarar av att producera tillräckligt varmt vatten till radiatorerna vintertid. Flera tillverkare pratar om effekt i kallt klimat, men inte vilken temperatur värmepumpen klarar av att jobba med. I värsta fall har man en elpanna vintertid i pannrummet, säger Felix Berglund, värmepumpsexpert på Luftmiljöbutiken i Stockholm och tillägger:

– Utöver det är det viktigt att luft/vattenvärmepumpen har ett högt SCOP i kallt klimat.

Naturligt köldmedium, propan, används i hälften av luft/vattenvärmepumparna i VVS-Forums kartläggning. Propan är en giftfri biprodukt från petroleumraffinering och fossilgasproduktion, men är brandfarligt.

Av åtta granskade frånluftsvärmepumpar har fem köldmedier som påverkar klimatet
Tillverkare av värmepumpar: ”Vi får inte ut våra produkter”

Varför är det fortfarande vanligt med syntetiska köldmedier, som skadar klimatet, i luft/vattenvärmepumpar?

– En av anledningarna är att de fortfarande är mycket effektiva och förmår att ge lägre driftskostnader för slutkunden. En annan är att inte alla vill ha propan på grund av brandklassningen, säger Felix Berglund.

Här är marknadsöversikten över luft/vattenvärmepumpar:  

CTC EcoAir 614M, utomhusdel

Pris inkl moms: Cirka 111 375 kr
Energiklass (värme): A+++
Avgiven värmeeffekt min/max: kallt: 2,5-24 kW
Årsvärmefaktor, SCOP: kallt: 3,85/medel: 4,90
Energimärkning varmvatten: N/A***
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: N/A***
Material varmvattenberedare: N/A***
Maxtryck: 3 bar
Expansionskärl värme: N/A*** 
Kompressortyp: Rotary
Antal parallellkopplingar (kaskad): Upp till 10 st, beroende på styrenhet
Luftflöde, min/max vid värmedrift: 653/869 l/s
Ljudeffektnivå, utomhus: 53 dB (A)
Ljudeffektnivå, inomhus: N/A***
Mått utomhusdel (BxHxD): 1245x1080x545 mm
Vikt utomhusdel: 174 kg
Mått inomhusdel (BxHxD): Det finns flera alternativ
Vikt inomhusdel: Det finns flera alternativ
Innehåller fluorerade växthusgaser: Ja
Köldmedia: R407c
Köldmediemängd: 2,2 kg CO2 e
GWP*: 1 744
CO2-ekvivalent**: 3 903 ton CO2 e
Tillförd eleffekt, värmedrift: N/A***
Nätspänning: 400 V
Avsäkring: 13 A
Fjärrstyrning: Via styrenhet
Webbsida: ctc.se
Övrigt: Kondensvattentråg med inbyggd värmare

CTC Eco Zenith i360, inomhusdel

Pris inkl moms: Cirka 65 625 kr
Energiklass (värme): N/A***
Avgiven värmeeffekt min/max: kallt: 12,2 kW
Årsvärmefaktor, SCOP: kallt: 3,85/medel: N/A***
Energimärkning varmvatten: A/XL
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: 1,7 l
Material varmvattenberedare: N/A***
Maxtryck: 3 bar/10 bar
Expansionskärl värme: 18 l
Kompressortyp: Rotary
Antal parallellkopplingar (kaskad): Upp till 10 st, beroende på styrenhet
Luftflöde, min/max vid värmedrift: 653/869 l/s
Ljudeffektnivå, utomhus: N/A***
Ljudeffektnivå, inomhus: <15 dB(A)
Mått utomhusdel (BxHxD): N/A***
Vikt utomhusdel: N/A***
Mått inomhusdel (BxHxD): 596x1867x673 mm. Det finns flera alternativ
Vikt inomhusdel: 158 kg
Innehåller fluorerade växthusgaser: N/A***
Köldmedia: N/A***
Köldmediemängd: N/A***
GWP*: N/A***
CO2-ekvivalent**: 3 903 ton CO2 e
Tillförd eleffekt, värmedrift: 0,5-11,9 W
Nätspänning: 400 W
Avsäkring: 13 A
Fjärrstyrning: My Uplink
Webbsida: ctc.se
Övrigt: Ingen uppgift

Viessmann Vitocal 252-A (totalt 6 storlekar)

Pris inkl moms: Cirka 136 200 kronor
Energiklass (värme): A+++
Angiven värmeeffekt min/max: 2,6-12,0 kW (A7/W35)
Årsvärmefaktor, SCOP, nordiskt klimat: 3,4
Energimärkning varmvatten: A+ (belastningsprofil XL)
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: 190 l
Material varmvattenberedare: Förrådsberedare med ceraprotect-emaljering
Maxtryck: 3 bar/10 bar (värmebärare/varmvatten)
Expansionskärl värme: 18 l
Kompressortyp: Twin-rotary
Antal parallellkopplingar (kaskad): 1
Luftflöde, min/max, liter per sekund (l/s): 1 124d l/s
Ljudeffektnivå, uthomhus: 54 dB(A)
Ljudeffektnivå, inomhus: 40 dB(A)
Mått utomhusdel (BxHxD): 1144x1382x600 mm
Vikt utomhusdel: 215 kg
Mått inomhusdel (BxHxD): 600x1900c600 mm
Vikt inomhusdel: 170 kg
Innehåller fluorerade växhusgaser: Nej, naturliga köldmedier.
Köldmedia: R290 (propan)
Köldmediemängd: 2,0 kg
GWP*: 3
CO2-ekvivalent**: 0,006 ton
Elpatron: 8 kW inbyggd
Nätspänning: 400 V/400 v 
Avsäkring: 3xB16A/3xB16A (utedel/innedel)
Fjärrstyrning: Wifi inkluderat, LAN via tillbehör.
Webbsida: www.viessmann.se
Övrigt: Innedel utan varmvattenberedare heter 250-A.

Viessmann Vitocal 222-S (totalt 3 storlekar)

Pris inkl moms: 117 600 kr
Energiklass (värme, kallt klimat): A++
Avgiven värmeeffekt min/max: 2,6-12,0 kW (A7/W35)
Årsvärmefaktor, SCOP, nordiskt klimat: 2,9
Energimärkning varmvatten: A (belastningsprofil XL)
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: 190 l
Material varmvattenberedare: Förrådsberedare med ceraprotect-emaljering
Maxtryck: 3 bar/10 bar (värmebärare/varmvatten)
Expansionskärl värme: 18 l
Kompressortyp: Rotary
Antal parallellkopplingar (kaskad): 1
Luftflöde, min/max, liter per sekund: 1 124 l/s 
Ljudeffektnivå, utomhus: 58 dB(A)
Ljudeffektnivå, inomhus: 41 dB(A)
Mått utomhusdel (BxHxD): 1080x850x500 mm
Vikt utomhusdel: 95 kg
Mått inomhus del (BxHxD): 600x1900x600 mm
Vikt inomhusdel: 188 kg
Innehåller fluorerade växthusgaser: Ja
Köldmedia: R32
Köldmediemängd: 1,5 kg
GWP*: 675
CO2-ekvivalent**: 1,01 ton
Elpatron: 8 kW inbyggd
Nätspänning: 230 V/400 V
Avsäkring: 1xB16 A/3xB16A (utedel/innedel)
Fjärrstyrning: Wifi inkluderat, LAN via tillbehör.
Webbsida: www.viessmann.se
Övrigt: Innedel utan varmvattenberedare heter 200-S.

Vaillant Arotherm plus VWL 105/6 A

Pris inkl moms: Cirka 125 395 kr
Energiklass (värme, kallt klimat): A+++/A+++
Avgiven värmeeffekt min/max: A-7 W55 9,7 kW A-7 W35 9,2 kW
Årsvärmefaktor, SCOP, nordiskt klimat: Kallt klimat 4,35 (35°C) 3,2 (55°C). Mellanklimat 4,97 (35°C) 3,61 (55°C)
Energimärkning varmvatten: A
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: 185 l
Material varmvattenberedare: Emaljerat stål
Maxtryck: 10 bar
Expansionskärl värme: 15 l
Kompressortyp: Scroll
Antal parallellkopplingar (kaskad): 7
Luftflöde, min/max, liter per sekund: Max 1 417 l/s
Ljudeffektnivå, utomhus: 59 dB(A)
Ljudeffektnivå, inomhus: 29 dB(A)
Mått utomhusdel (BxHxD): 1565x1100x450 mm
Vikt utomhusdel: 210 kg
Mått inomhsusdel (BxHxD): 1880x599x693 mm
Innehåller fluorerade växthusgaser: Nej, naturligt köldmedium
Köldmedia: R290 (propan)
Köldmediemängd: 1,3 kg
GWP*: 3
CO2-ekvivalent**: 0,0039 ton
Elpatron: 8,5 kW
Nätspänning: 400 V
Avsäkring: 3×16 A
Fjärrstyrning: Gateway, My Vaillant, Sensoapp  
Webbbsida: vaillant.se
Övrigt: Ingen uppgift

Panasonic Aquarea Hydraulic Split All In One L Series 5 kW

Pris inkl moms: Cirka 110 000 kr
Energiklass (värme, kallt klimat): A++/A+++ (genomsnittsklimat)
Avgiven värmeeffekt: 5 kW
Årsvärmefaktor, SCOP, GENOMSNITTSklimat: 5,06
Energimärkning varmvatten (genomsnittsklimat): A+
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: 185 l
Material varmvattenberedare: Rostfritt stål
Maxtryck: 10 bar
Expansionskärl: 10 l
Kompressortyp: Helhermetisk rotationskompressor
Antal parallellkopplingar (kaskad): 10
Luftflöde, min/max, liter per sekund: 750 l/s
Ljudeffektnivå, utomhus: 52 dB(A)
Ljudtrycksnivå, inomhus: 28 dB(A)
Mått utomhusdel (BxHxD): 990x996x430 mm
Vikt utomhusdel: 98 kg
Mått inomhusdel (BxHxD): 599x1642x602 mm
Vikt inomhusdel: 93 kg
Innehåller fluorerade växthusgaser: Nej, naturligt köldmedium
Köldmedia: R290 (propan)
Köldmediemängd: 0,96 kg
GWP*: 3
CO2-ekvivalent**: 0,003 ton
Elpatron: 3/6 kW
Nätspänning: 230 V
Avsäkring: 16 A
Fjärrstyrning: Wifi-adapter är inkluderad.
Webbsida: www.aircon.panasonic.eu
Övrigt: Upp till 8 dB(A) lägre ljudnivå jämfört med tidigare modeller.

Bosch Compress 7000i AW9 samt AW 5-9

Pris inkl moms: Cirka 117 000 kr.
Energiklass (värme, kallt klimat): A+++
Avgiven värmeeffekt min/max: 2-9 kW
Årsvärmefaktor, SCOP, nordiskt klimat: Ingen uppgift
Energimärkning varmvatten: A
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: 185 l
Material varmvattenberedare: Rostfri
Maxtryck: 10 bar
Expansionskärl värme: Ingen uppgift
Kompressortyp: Inverter Rotary
Antal parallellkopplingar (kaskad): 0
Luftflöde min/max, liter per sekund: 1 250 l/s
Ljudeffektnivå, utomhus: 53 dB(A)
Ljudeffektnivå, inomhus: Ingen uppgift
Mått utomhusdel (BxHxD): 930x1370x440 mm
Vikt utomhusdel: 114 kg
Mått inomhusdel (BxHxD): 600x650x1800 mm
Vikt inomhusdel: 145 kg
Innehåller fluorerade växthusgaser: Ja
Köldmedia: R410A
Köldmediemängd: 2,35 kg
GWP*: 2 088
CO2-ekvivalent**: 4,907 ton
Elpatron: 9 kW
Nätspänning: 400 V 3-fas
Avsäkring: 16 A
Fjärrstyrning: Inbyggd wifi
Webbsida: www.bosch-homecomfort.se
Övrigt: Finns slingtankar för inkoppling till solpaneler. 

IVT Air-X 409, utomhusdel

PRIS INKLUSVE MOMS: Cirka 136 750 kr
ENERGIKLASS (VÄRME, KALLT KLIMAT): A++
AVGIVEN VÄRMEEFFEKT MIN/MAX: 3,13 kW
ÅRSVÄRMEFAKTOR, SCOP, NORDISKT KLIMAT: 2,64/5,09 (COP)
ENERGIMÄRKNING VARMVATTEN: A
VÄRMEBÄRARE, TYP OCH BLANDNING: Vatten
BEREDARVOLYM: 185 l
MATERIAL VARMVATTENBEREDARE: Rostfri
MAXTRYCK: 10 bar
EXPANSIONSKÄRL VÄRME:
KOMPRESSORTYP: Inverter twin rotary
ANTAL PARALLELLKOPPLINGAR: 0
LUFTFLÖDE, MIN/MAX, LITER PER SEKUND: 1 250 l/s
LJUDEFFEKTNIVÅ UTOMHUS: 48 dB(A)
LJUDEFFEKTNIVÅ INOMHUS: 29 dB(A)
MÅTT UTOMHUSDEL (BxHxD): 930×1370×440 mm
VIKT UTOMHUSDEL: 100 kg
MÅTT INOMHUSDEL(BxHxD): 930x1370x440 mm
VIKT INOMHUSDEL: 115 kg
INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER: Ja
KÖLDMEDIA: R410 A
KÖLDMEDIAMÄNGD: 2,35 kg
GWP*: 2 088
CO2-EKVIVALENT**: 4 907 ton
ELPATRON: 9 kW
NÄTSPÄNNING: 230V 1N~
AVSÄKRING: 3,6 kW/16 A
FJÄRRSTYRNING: IVT Anywhere II, wifi ingår
WEBBSIDA: www.ivt.se
ÖVRIGT: Har en patenterad avfrostningsteknik

IVT/AirModule E9 5-9, inomhusdel

PRIS INKLUSVE MOMS: Cirka 136 750 kr
ENERGIKLASS (VÄRME, KALLT KLIMAT): A++
AVGIVEN VÄRMEEFFEKT MIN/MAX: 3,13 kW
ÅRSVÄRMEFAKTOR, SCOP, NORDISKT KLIMAT: 2,64/5,09 (COP)
ENERGIMÄRKNING VARMVATTEN: A
VÄRMEBÄRARE, TYP OCH BLANDNING: Vatten
BEREDARVOLYM: 190 l
MATERIAL VARMVATTENBEREDARE: Rostfritt stål
MAXTRYCK: 10 bar
EXPANSIONSKÄRL VÄRME: 14 l
KOMPRESSORTYP: Inverter twin rotary
ANTAL PARALLELLKOPPLINGAR: 0
LUFTFLÖDE, MIN/MAX, LITER PER SEKUND: 0,36 l/s
LJUDEFFEKTNIVÅ UTOMHUS: 48 dB(A)
LJUDEFFEKTNIVÅ INOMHUS: 29 dB(A)
MÅTT UTOMHUSDEL (BxHxD): 600x1600x800 mm
VIKT UTOMHUSDEL: 100 kg
VIKT INOMHUSDEL: 115 kg
INNEHÅLLER FLUORERADE VÄXTHUSGASER: Ja
KÖLDMEDIA: R410 A
KÖLDMEDIAMÄNGD: 2,35 kg
GWP*: 2 088
CO2-EKVIVALENT**:
ELPATRON: 3/6/9 kW
NÄTSPÄNNING: 400 V
AVSÄKRING: 16 A
FJÄRRSTYRNING: IVT Anywhere II, wifi ingår
WEBBSIDA: www.ivt.se
ÖVRIGT: Har en patenterad avfrostningsteknik

Nibe S2125-8 + VVM S320-8

Pris inklusive moms: Cirka 158 875 kr
Energiklass (värme, kallt klimat):  A+++
Avgiven värmeeffekt min/max: 3,15/5,18 kW
Årsvärmefaktor, SCOP, nordiskt klimat: 4,10
Energimärkning varmvatten: A
Värmebärare, typ och blandning: Vatten
Beredarvolym: 180 l
Material varmvattenberedare: Koppar, rostfritt stål eller emalj
Maxtryck: 10 bar
Expansionskärl värme: 8 liter
Kompressortyp: Rotationskompressor
Antal parallellkopplingar: 8 st (ej med VVM S320)
Luftflöde, min/max, liter per sekund: 666 l/s
Ljudeffektnivå utomhus: 49 dB(A)
Ljudeffektnivå inomhus: Ingen uppgift
Mått utomhusdel (BxHXD): 1128x1043x621 mm
Vikt utomhusdel: 179 kg
Mått inomhusdel: 600x620x1800 mm
Vikt inomhusdel: 141 kg (koppar)
Innehåller fluorerade växthusgaser: Nej, naturligt köldmedium
Köldmedia: R290 (propan)
Köldmediamängd: 0,8 kg
GWP*: 3
CO2-ekvivalent**: 0,0024 
Elpatron: 9 kW
Nätspänning: 400 V 3N ~ 50 Hz
Avsäkring: 16 A inomhusdel/10 A utomhusdel
Fjärrstyrning: Ja
Webbsida: www.nibe.eu
Övrigt: Inverterstyrd

Daikin Altherma Top Grade 120R ELVX12S23E9W, inomhusdel

Pris inkl moms: N/A***
Energiklass (värme, kallt klimat): A+++/A+
Avgiven värmeeffekt min/max: N/A***
Årsvärmefaktor, SCOP, nordiskt klimat: 4,25 (golvvärme), 3,13 (radiatorer)
Energimärkning varmvatten: A+
Värmebärare, typ och blandning: Köldmedium
Beredarvolym: 230 l
Material varmvattenberedare: Rostfritt stål
Maxtryck: 10 bar
Expansionskärl värme: 10 l
Kompressortyp: N/A***
Antal parallellkopplingar (kaskad): Upp till 8 st
Luftflöde, min/max, liter per sekund: N/A***
Ljudeffekt utomhus: N/A***
Ljudeffekt inomhus: 44 dB(A)
Mått utomhusdel (BxHxD): N/A*** 
Vikt utomhusdel: N/A***
Mått inomhusdel (BxHxD): 597x634x1850 mm
Vikt inomhusdel: 129 kg
Innehåller fluorerade växthusgaser: Ja
Köldmedia: R32
Köldmediemängd: N/A*** 
GWP*: 675
CO2-ekvivalent**: N/A**
Elpatron: 9 kW
Nätspänning: 400/3/50
Avsäkring: 16 A
Fjärrstyrning: Inbyggd wifi
Webbsida: www.daikin.se
Övrigt: Ingen uppgift

Daikin Altherma Top Grade 120 R ERRA12EW1, utomhusdel

Pris inkl moms: N/A***
Energiklass (värme kallt/medelklimat): A+++/A++
Avgiven värmeeffekt min/max: 2,1-9,9 kW 
Årsvärmefaktor, SCOP, nordiskt klimat: 4,25 (golvvärme), 3,13 (radiatorer)
Energimärkning varmvatten: A+
Värmebärare, typ och blandning: Köldmedium
Beredarvolym: N/A***
Material varmvattenberedare: N/A***
Maxtryck: N/A***
Material varmvattenberedare: N/A***
Kompressortyp: Dubbel Swing
Antal parallellkopplingar (kaskad): Upp till 8 st
Luftflöde, min/max, liter per sekund: 983 (nomínellt)/1 498 (max)
Ljudeffektnivå utomhus: 55 dB(A)
Ljudeffektnivå inomhus: N/A***
Mått utomhusdel (BxHxD): 1270x533x1003 mm
Vikt utomhusdel: 107 kg
Mått inomhusdel (BxHxD): N/A***
Vikt inomhusdel: N/A***
Innehåller fluorerade växthusgaser: Ja
Köldmedia: R32
Köldmediemängd: 3,25 kg
GWP*: 675
CO2-ekvivalent**: 2,194 ton
Elpatron: N/A***
Nätspänning: 400/3/50
Avsäkring: 10 A
Fjärrstyrning: N/A***
Webbsida: www.daikin.se
Övrigt: Ingen uppgift

* GWP Global Warming Potential anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid.

** En koldioxidekvivalent är ett mått som jämför utsläppen från olika växthusgaser, utifrån deras globala uppvärmningspotential (GWP).

*** N/A står för not applicabel, inte tillämpbar.