Logga in

Stort läckage när företaget installerade AC där kunden ville – trots avrådan

Publicerad
22 jun 2023, 05:12

Plötsligt läckte det in vatten i lägenheten från den nyinstallerade luft/luftvärmepumpen hemma hos makarna i Storstockholm. VVS-företaget åtgärdade läckan, men det skulle bli fler läckage. Arn fick reda ut vem som var ansvarig.

VVS-företaget, som ägnar sig åt kyla, värme och ventilation, gav en offert till radhusägarna där det framgick att installationen av luft/luftvärmepumpen skulle kosta närmare 19 000 kronor. Makarna ville använda värmepumpen till luftkonditionering.

Den nya gaspannan skulle spara energi, men den visade sig ha en högre förbrukning
VVS-företagets dyrbara tabbe: missade informera om ångerrätten

”Det jävligaste jag sett”
”Jag har lärt mig att jättesnabbt bryta upp ett fördelarskåp”

I priset ingick att den gamla AC:n skulle transporteras bort och att innerdelen eventuellt skulle sitta på samma plats som den gamla, om det var praktiskt möjligt. 

En mindre trevlig överraskning mötte makarna när de kom hem till sitt radhus från semestern. Lägenheten var fuktig och från den nya luftkonditioneringsanläggningen droppade det decilitervis med vatten.

När radhusägaren ringde till installatören – VVS-företaget – fick han beskedet att det var hans eget fel att kondensvattnet leddes in eftersom han hade velat ha AC:n på samma plats som tidigare.

Då vände sig kunden till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

”Ett påstående som inte stämde. Det hade inte varit tal om att inskränka produkt- eller installationsgarantin eller tjänstens kvalitet. Det var montören som fattade alla beslut. Jag hade inte fått någon information om eventuellt negativa konsekvenser av dessa beslut”, skrev radhusägaren i sin anmälan.

Han begärde i första hand att företaget ersatte honom för merkostnaden på 6 500 kronor, varav 3 000 kronor för kondensvattenpumpen som senare installerades och 3 500 kronor för felsökning- och installationskostnader. 

Ett villkor från kundens sida var att samtliga arbeten utfördes av ett annat företag. I andra hand krävde kunden prisavdrag på 6 500 kronor på grund av fel på tjänsten.

VVS-företaget motsatte sig kraven och pekade på att företaget monterat flera värmepumpar hos radhusägarens grannar i bostadsrättsförening. Alla dessa pumpar har installerats på ett sätt som föreningen godkänt. ”Men det såg annorlunda ut hos den här kunden och vi fick föra en dialog per telefon”, förklarade företaget för nämnden.

Det som främst diskuterades var placeringen av aggregatet. Företaget ville dra rören längre ner på väggen och ut ur fastigheten för att få fall på kondensen, men det godkände inte paret. Istället fick företaget dra kanalen på väggen rakt ut från aggregatet i ungefär 2,5–3 meter.

Företaget påtalade att det kunde behövas en kondensvattenpump för att hantera kondensen. 

Företaget hade vid två eller tre tillfällen försökt att lösa den befintliga rördragningen, men det hade inte varit möjligt. Enda lösningen var att montera en pump.

Arn påpekade att det var konsumenten som hade bevisbördan för fel i tjänsten, men att näringsidkaren hade en skyldighet att avråda från att utföra en tjänst som inte var till rimlig nytta för konsumenten.

Radhusägarna hade inte åberopat något bevis för att företaget hade agerat i strid med vad parterna avtalat. Parterna hade avtalat om placeringen på AC:n och företaget betonade att man rekommenderat en annan placering, som makarna inte godkänt. 

VVS-företaget ersatte kunden för vattenskadan grävmaskinisten orsakat, men kunden ville ha mer
Hur stort ansvar har VVS-företaget för underentreprenörens miss?

Nämnden ansåg dock att företaget i den här situationen inte var skyldigt att direkt avråda från att utföra tjänsten.

Arn menade att radhusägaren inte visat att det fanns ett fel i tjänsten och avslog därför hans krav.