Logga in

”Man ska inte använda el till att värma hus”

Publicerad
22 maj 2023, 08:40

I Sundborn i Dalarna har energianvändning minskat med 60 procent sen man installerat närvärme. “Det är över förväntan”, säger Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på fastighetsbolaget Kopparstaden.

Enligt planerna skulle det nya närvärmesystemet minska Sundborns elanvändning med cirka 250 000 kilowattimmar per år.

Elkostnaden har minskat rejält i Sundborn tack vare en satsning på närvärme
Här blir det närvärmenät i stället för värmepumpar

Bostadsrättsföreningen valde en kombination av bergvärme och fjärrvärme
Värmepumpar och fjärrvärme i ovanlig kombo

Nu, ett år senare, ser Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på allmännyttiga fastighetsbolaget Kopparstaden att resultat är långt bättre än så – hela 400 000 kilowattimmar el per år har avlastats elnätet i Sundborn.

Orten Sundborn, strax nordost om Falun med sina knappt tusen invånare, är annars mest känd för museet Carl Larsson-gården, men nu kanske Sundborns prisbelönta närvärme också blir en attraktion.

Förra året fick Kopparstaden Allmännyttans utmärkelse Bästa klimatinitiativ i kategorin Effekttoppar och förnybar energi. Närvärmeprojektet har även fått bidrag från Klimatklivet, för renoveringen av skolans energisystem.

– Det här är sannolikt landets minsta kommersiella närvärmenät och kanske också det mest lönsamma, säger Kenneth Ahlström och förklarar att hittills är 44 lägenheter anslutna. Nyligen anslöts sex parhus med elpanna och kallhyra. Hyresgästerna betalar, numera efter anslutning till närvärmenätet, 85 öre per kilowattimme istället för 2,50 kronor som tidigare. 

– Hyresgästerna är jätteglada, konstaterar Kenneth Ahlström, som berättar att Falu Energi nu också fått förfrågningar från villaägare i Sundborn att få ansluta sig till närvärmen.

Närvärmenätets utbyggnad – med en biobränslepanna på 350 kilowattimmar som värmeproducent och en biooljepanna på 450 kilowattimmar som spets – har skett i nära samverkan mellan Kopparstaden, det kommunala energibolaget Falu Energi & Vatten och Falu kommun.

Hela projektet har gått rekordsnabbt, det tog inte mer än två och ett halvt år från första arbetsmötet till igångsättning av närvärmenätet.

– Närvärmen i Sundborn är ett framgångskoncept som fler skulle kunna ta efter. Vi har lärt oss hur man gör och har visat att det går, förklarar han.

Kopparstaden har byggt fyra nya tvåvåningshus och renoverat två bostadshus från 1960-talet i Sundborn, som tidigare fått värme från en bergvärmepump som drog hela 60 000 kilowattimmar el per år.

Dessutom väntar Falu kommun på att få ansluta den nya skolan, när den byggts klart. Den gamla skolan värmdes upp med hjälp av en oljepanna, med konvertering till närvärme räknar man med att minska koldioxidutsläppen med 70 procent.

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagens vd, delar med sig av sina bästa råd
”Vi har oerhört stor potential att spara energi”

Kenneth Ahlström tycker att det är orimligt att landets eleffektuttag ökar med nästan lika mycket som hela kärnkraftens elproduktion, när vädret skiftar från plus- till minusgrader.

Enligt honom är det värmepumpar och Sveriges 300 000 småhus som värms upp med direktverkande el som ligger bakom det stora elbehovet.

– Man ska inte använda el till att värma hus, när det finns skogsråvara, pellets och spill från skogsindustrin. El kan vi köra bilar på och producera fossilfritt stål av, säger Kenneth Ahlström.