Logga in

Bruno nosar upp vattenläckorna

Publicerad
4 apr 2023, 05:07
| Uppdaterad
3 apr 2023

Bruno är Sveriges och kanske världens enda vattenläcksökande hund. VVS-Forum var med när han hittade fem misstänkta läckor i gjutjärnsrör flera meter under markytan.

Den bruna cockerspanieln Bruno rusar ivrigt fram i en brant slänt vid ett industriområde i Borås. Svansen går som en propeller och han har totalt fokus på uppdraget – att söka efter vattenläckor. Hundföraren Susanne Kihl har fullt sjå med att följa efter nerför den oländiga terrängen.

Investerare som gick upp i rök, byggfusk och ekonomisk brottslighet
7 byggskandaler som skakat Sverige

Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten, svarar
Funkar läckagebrytare och vattenfelsbrytare lika bra?

Rörtekniker Kristian Svensson, Borås kommun. Foto: Niklas Maupoix

Uppdragsgivaren, Kristian Svensson som är rörtekniker på Borås Energi och Miljö AB, står vid slänten och jämför Brunos sökande med vattenledningarna på kartor över vattenledningsnätet. Kartorna är hemliga eftersom terrorister eller främmande makt annars lätt skulle kunna slå ut dricksvattenförsörjningen.

Bruno har 220 miljoner luktceller i nosen. Foto: Niklas Maupoix

– Bruno ska lokalisera läckor på 500-rör (gjutjärnsrör som är 500 millimeter i diameter) och där han markerar kollar vi sen genom marklyssning, förklarar Kristian och konstaterar att Bruno följer kartornas markerade vattenledningar som om han hade en GPS på sig. Marklyssningen är en teknik för att via en mikrofon avgöra om det finns en läcka eller ej.

Precis nedanför slänten markerar Bruno genom att gräva en liten grop. Här finns en misstänkt vattenläcka! Matte belönar Bruno med en boll, som han lyckligt tar emot. 

Men jobbet har bara börjat, Kristian Svensson vet att det finns fler läckor längre fram på samma ledning, något som har gått att utläsa av vattentrycket mellan två ventiler. Förutom tryckfall kan en läcka även innebära att vattnet kontamineras och att sjukdomsframkallande mikroorganismer når dricksvattnet.

En annan metod är en korrelator med en akustisk givare, som dock inte fungerar bra på plastledningar, då plast inte leder ljud tillräckligt bra. Spårgas är ytterligare en metod för att lokalisera läckage, men den är dyr och tidskrävande.

Bruno hoppar in i buren i bakluckan på mattes bil bredvid schäfertiken Oopzie, som tränats att hitta läckor i fjärrvärmenät och är med om hennes kompetens också skulle behövas.

Hundföraren Susanne Kihl. Foto: Niklas Maupoix

Susanne Kihl driver företaget Hundägarservice Specialsök i Kungälv och erbjuder sökhundar som kan spåra vattenläckor och läckor från fjärrvärmeverk. Hon har erfarenhet av hundar sedan hon var 12 år och är idag en välrenommerad hundtränare.

På meritlistan finns bland annat uppdrag som hunddressör, domare i specialsök, legitimerad yrkeslärare i hundkunskap och snart färdigutbildad läcksökningstekniker.

Även hundarna är välmeriterade. Tidigare har en av hennes hundar blivit utsedd till årets minhund inom Försvarsmakten för sitt arbete i västra Sahara och Kambodja.

– Jag har specialiserat Bruno på att särskilja olika sorters vatten. Han är utbildad på att bara söka dricksvatten i det kommunala ledningsnätet och markerar inte på havs- eller sjövatten, säger Susanne Kihl.

Brunos första uppdrag var för Tjörns kommun, som hade läckage på lokala vattenledningar. Uppdragsgivaren blev mäkta imponerade när Bruno lokaliserade läckage på en vattenledning på nära två meters djup.

Sedan dess har Bruno hittat ungefär 90 läckor åt elva olika uppdragsgivare, bland annat åt olika energiföretag, kommuner och bostadsrättsföreningar.

Hur det går till är en affärshemlighet och Susanne berättar att det är många som har velat veta mer om metoden, men hon avslöjar inte hemligheten.

– Jag har hållit på med dressyr sedan 1991 och med vattenläcksök sedan 2021, dessförinnan var mina hundar inlärda på att söka vägglöss.

Sökandet fortsätter nu utmed en bäck, även här i besvärlig terräng med mycket sly. Några hundra meter längre fram, intill ett träsk, markerar Bruno ytterligare två vattenläckor.

Totalt under en förmiddag hittar Bruno fem misstänkta vattenläckor på dricksvattenledningen. Enligt Kristian har Bruno sparat drygt hundra tusen kronor åt kommunens skattebetalare. Så mycket mer hade det kostat om man börjat ”bomgräva” på vinst och förlust, utan Brunos förarbete.

– Sökhundar sparar tid och pengar och bidrar till att underhålla näten. Bruno har en träffsäkerhet på 0–14 meter från läckan, säger Susanne Kihl.

Hon belönar Bruno med hundgodis. För som alla hundägare vet sker inlärning med positiv förstärkning, vare sig det handlar om att hunden ska lära sig kommandot ”sitt” eller att träna på spårning av kostsamma och kanske hälsofarliga vattenläckor.

1 000 m3 vatten läckte ut från ledningsnätet varje dygn
Jakt på läckor i Boden

Susanne Kihl hoppas nu på att användandet av hundar för olika uppgifter ska få spridning i hela landet.

– Hundar är fantastiska och de kan i princip lära sig vad som helst som har med spårning att göra, konstaterar hon.

FAKTA/Hundens luktsinne

 • En hund har 10 000 – 100 000 gånger bättre luktsinne än en människa. Hunden har omkring 220 miljoner luktceller i sin nos, jämfört med människans omkring 5 miljoner luktceller.
 • Nosens fuktiga yta hjälper till att samla upp och lösa upp doftpartiklar och hunden kan använda varje näsborre enskilt för att lättare urskilja doftens källa. Hundar andas in och ut via två olika luftvägar, det gör att hunden kan behålla doft även under utandning.
 • En tredjedel av hundens hjärna är ständigt upptagen med att analysera information från luktorganen.
 • Hundar kan spåra en lukt som är 210 kilometer bort.

Därför läcker vattenledningsnäten

 • Sprickor eller brott där orsaken är okänd – 50 procent.
 • Sprickor eller brott på grund av sättning – 14 procent.
 • Korrosion – 16 procent.
 • Fogfel, tjäle och frysning med mera – 20 procent.

Källa: Rörmaterial i svenska VA-nätet, rapport från Svenskt Vatten.

FAKTA/Bruno

 • Ras: Cockerspaniel
 • Ålder: 5 år
 • Yrke: Vattensökhund
 • Bor: I Kungälv
 • Familj: Matte Susanne Kihl
 • Intresse: Leka i skogen.