Logga in

Tätskiktssystemen håller inte tätt: ”Vi ser en hel del väldigt konstiga fel”

Publicerad
5 sep 2022, 06:08
| Uppdaterad
2 sep 2022

Tätskiktssystemen har blivit mycket bättre de senaste åren. Då läcker ändå över hälften av dem direkt efter installation. 

Forskningsinstitutet Rise har för femte gången genomfört en funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen. Den visade att 53 procent av de 19 system som valts ut för att spegla ett genomsnitt av marknaden inte höll tätt. 

Mer om vattenskador:
”Det är i princip omöjligt att huset ska bli vattenskadat”

Fler läckageproblem:
Avloppsvatten i lyxlägenheter: ”Det stank skit i Norra Tornen”

– Vi har gjort det här i många år och det gör att det finns en hel del statistik att titta på bakåt. Det har varit oroväckande dåliga resultat tidigare. Vi gjorde en liten undersökning 2010 där ingen klarade sig och då föddes idén att det här måste vi fortsätta titta på, säger Ulf Antonsson, senior projektledare på Rise. 

Att en majoritet av de testade produkterna inte håller måttet låter förskräckande och då har ändå resultaten stadigt blivit bättre för varje gång testerna gjorts. 

– De första åren var det mer eller mindre totalskador, det gick inte att säga var det hade gått fel. Nu är skadorna koncentrerade till avloppsrör i huvudsak. Vi vill påstå att det är rörmanschetterna som det är väldigt olika kvalitet på. Vi ser en hel del väldigt konstiga fel på en del medan andra fabrikat är helt okej, säger Ulf Antonsson. 

Resultat20222019201620142010
Läckage10 (53%)13 (68%)12 (60%)17 (85%)5 (100%)
Inget läckage9 (47%)6 (32%)8 (40%)3 (15%)0 (0%)

Syftet med de senaste tolv årens tätskiktsprojekt är att granska om produkterna på marknaden uppfyller kraven som kan ställas på dem, samt att påverka tillverkarna att göra systemen lätta att arbeta med. Det för att minska risken för läckage på grund av fel som montörer kan göra vid installationerna.

I undersökningen upptäcktes flertalet av läckagen vid genomföringar av stort och litet avloppsrör. Utförarna märkte att det berodde på för dåliga rörmanschetter, vilket tog sig uttryck i att det polymera materialet som ska täta kring röret tappade den förmågan under testets gång.

Det tros bero på att materialet deformerats och därmed inte längre slutit tätt. Dessutom delaminerade manschetterna, skikten i dem släppte från varandra. Det hände också att det läckte vid inner- och ytterhörn samt vid skarvar. Två gånger inträffade läckage vid anslutningar till golvbrunnar. Ingen av läckorna var så omfattande att det handlade om någon totalskada. 

När tätskiktsfolierna undersöktes visade sig de allra flesta ha ett motstånd mot vattenånggenomgång som var högt eller mycket högt, mellan 2,5 och 4,5 miljoner s/m. Motståndet och ytvikten tyder på att sex av leverantörerna har tagit fram nya folier eller åtminstone förändrat dem sedan den senaste undersökningen. Tidigare har folierna blivit tunnare och tunnare, men den trenden har vänt. Nu har de flesta istället blivit tjockare.

Testerna av systemen genomförs i Rise egna labb i Borås. Förutsättningarna ska vara desamma vid varje montering för att säkerställa att eventuella läckage inte beror på hantverket. Den som utför installationerna är dessutom bevakad.

Sammanställd statistik:
Så skiljer sig vattenskadorna åt mellan de nordiska länderna

– Det är samma person som gör montaget hela tiden. Vi vill ha bort den parametern att det ska kunna bero på den mänskliga faktorn. Arbetet görs under överinseende av leverantören så att den alltid har möjlighet att godkänna eller förkasta installationen av tätskiktet. Vi tror att vi har fått bort hantverksfaktorn i undersökningen så att det enbart handlar om produkternas tillförlitlighet, säger Ulf Antonsson.

Här kan du läsa hela rapporten ”Funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen 2022” (extern länk)