Logga in

”Energirenoveringar halkar efter”

Publicerad
21 apr 2022, 09:29

Stambytesrenoveringen i miljonprogramhusen har kommit ganska långt, men energeffektiviseringen går trögt. ”Energirenoveringar ger inte samma kortsiktiga lönsamhet för fastighetsägarna”, säger Dennis Johansson, föreståndare för Nationellt Renoveringscentrum i Lund.

Dennis Johansson är också forskare och föreståndare vid avdelningen för Installations- och klimatiseringslära vid Lunds universitet. 

– Den viktigaste renoveringsfrågan just nu är hur vi ska hitta resurser för att renovera, det gäller både ekonomi och material, säger han

Läs också:
Branschexperten: ”Gott om VVS- och eljobb både 2022 och 2023”

Läs också:
Ventilationsexpert: ”Villaköpare blir grundlurade”

Finansieringsfrågan gäller särskilt de stora energieffektiviserande renoveringsprojekten där det är svårt för fastighetsägarna att få lönsamhet på kort sikt. Därför är motivationen låg, förklarar han.

– Man renoverar ofta mindre och tar gärna de lågt hängande frukterna. Ett problem är att olika aktörer tolkar själva begreppet renovering olika. Ser man till energirenovering där syftet är att både renovera och energieffektivisera finns det mycket kvar att göra, men när det gäller stambyten och stamrenoveringar så är mycket gjort, säger han och tillägger att om energin exempelvis kostat tio gånger så mycket hade det funnits en ekonomisk drivkraft för energirenoveringar även om en sådan situation skulle drabba de boende hårt.

En mindre renoveringsboom pågår annars inom småhusen.

– Tack vare rotavdraget har renoveringen tagit fart i villor, även om främsta syftet kanske inte är energibesparingar. Villaägarna kan ju också se att huset går upp i värde efter en renovering. Hyresgäster omfattas inte av rotavdrag, så där är det svårare att hitta en drivkraft.

Läs också:
Säker Vatten-experten: ”Hållbarare maskiner är en viktig del”

Framtidens renoveringstrender

• 1980-talsbebyggelsen står snart på tur för renovering. Det medför nya utmaningar för byggnader som är lite annorlunda byggda. 

• Trångboddhet är ett ökande problem att hantera med tanke på innemiljön. Det inkluderar frågor som att transformera en byggnad från en typ av användning till en annan. 

• Cirkularitet av material och komponenter på olika sätt är en svår uppgift och en stor möjlighet.