Logga in

Miljardindustrin i Småland trotsar motgångarna

Publicerad
20 jan 2022, 06:00
| Uppdaterad
19 jan 2022

Värmepumparna blir smartare och efterfrågan ökar – men brist på komponenter är ett gissel. Vid tillverkningen i Tranås är 600 anställda redo att växla upp ytterligare.  

Strax väster om den långsmala sjön Sommen, som utgör gräns mellan Småland och Östergötland, finns landets äldsta värmepumpstillverkare. 

Därför säljer de sitt framgångsrika företagsgrupp till installationsjätten
Assemblin köper värmepumpspecialist av branschprofil

Pandemins andra fas kan slå hårt mot installationsbranschen
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

Johan Weiström. Foto: Jeppe Gustafsson

Värmepumptillverkningen har sedan länge ersatt skinn- och pälsindustrin i Tranås. Inne i Bosch Thermotekniks fabrik sjuder det av liv. De flesta anställda känner varandra väl. Stämningen är god, alla vet vad de ska göra. 

Produktionen i fabriken startar med montering av bottenplatta där man bygger upp en kylkrets, sedan slutmonteras värmepumpen och testas noggrant när det gäller täthet, elsäkerhet och kvalitet.

– Det är montering på hög nivå som kräver kompetens och noggrannhet så att det görs lika bra vid varje enskilt arbetsmoment, förklarar Johan Weiström, fabrikschef på Bosch Thermoteknik i Tranås.

Florijan Gaski monterar en luft/vattenvärmepump. Foto: Jeppe Gustafsson

Monteringen sker i olika moduler där manuellt arbete och en högteknologisk testningsprocess varvas. 

– Verksamheten har internationell prägel. I Tranås-fabriken tillverkas nu ett stort antal värmepumpar av olika varumärken, konstaterar han.

Bosch Thermoteknik har en omsättning på drygt två miljarder kronor. Sen i augusti har man nyanställt omkring hundra personer och är tveklöst Tranås största privata arbetsgivare. Många av fabrikens 600 anställda är kvinnor. 

Alva Lorentzon slutmonterar en bergvärmepump. Foto: Jeppe Gustafsson

Men nuvarande material- och komponentbrist är en stor utmaning för näringslivet i allmänhet och värmepumpsbranschen i synnerhet.

– För oss är det väldigt dramatiskt eftersom vi säljer väldigt bra under vinterhalvåret, men måste ha material för att kunna tillverka värmepumparna. Det innebär att kunderna får vänta längre på en värmepump och att vi inte kan utnyttja fabrikens kapacitet fullt ut. Det finns därför en överenskommelse med personalen att vi flyttar arbetstid till när material kommer in, alltså en slags säsongsarbetstid, säger Johan Weiström.

För drygt ett halvt sekel sedan startade bröderna Elis, Harald och Billy Peterson företaget IVT Industrier i Tranås. Först tillverkade man utrustning för den grafiska industrin. Men redan efter två år, 1970, satsade bröderna på utveckling av jordvärmepumpar och sen dess har den småländska fabriken grovt räknat producerat över 3,5 miljoner värmepumpar.

Lena Bouvin-Algstrand och Oskar Bouvin löder en kylkrets till en bergvärmepump. Foto: Jeppe Gustafsson

Genombrottet för företaget var när IVT blev kunglig hovleverantör för indragning av värme från Mälarens vatten till Drottningholms slott. Inte långt därefter tog affärsmannen Lars Kastengren, senare känd som värmepumpmiljardären, över IVT.

Något som kröntes av att IVT vann den dåvarande teknikmyndigheten Nuteks tävling om värmepumpar. Efter det så såldes det IVT-värmepumpar som aldrig förr i Sverige.

2005 köpte Bosch och ändrade några år senare företagets namn till Bosch Thermoteknik. Men varumärket IVT är så starkt i Sverige att man fortfarande använder det.

Värmepumpstillverkarna har stora leveransproblem
Så länge kan montörerna få vänta på värmepumparna

Hur ser utvecklingen ut på värmepumpmarknaden i dag? 

– Värmepumpen är inte längre bara en teknisk produkt, utan det handlar om hela värmesystem med koppling till internet och appar. Mjukvaruutvecklingen har hamnat i fokus och värmepumpen har gått från produkt till system är den stora förändringen i produktutvecklingen, säger Johan Weiström och tillägger att den stora säljboomen i dag står luft/vattenvärmepumpar för.

Foto: Jeppe Gustafsson

Bosch/IVT:s historia

1968 IVT Industrier i Tranås grundas.

1970 IVT börjar tillverka jordvärmepumpar.

1974 De första vätska/vattenvärmepumparna tas fram.

1977 Vätska/vattenvärmepumpar utvecklas för uppvärmning av bostäder.

1985 IVT får en prestigeorder till Drottningholms Slott på en sjövärmepump.

1989 Affärsmannen Lars Kastengren, senare känd som värmepumpmiljardären, går in som ny ägare.

1995 IVT vinner Nuteks tävling för bästa värmepump för småhusmarknaden med IVT Greenline.

2000 IVT börjar tillverka luft/vattenvärmepumpar i egen regi.

2005 köper BBT Thermotechnik, ett företag i Boschgruppen, IVT. 

2009 IVT Industrier byter namn till Bosch Thermoteknik AB, men IVT lever kvar som varumärke. 

2020 Den inverterstyrda berg/jordvärmepumpen Geo 500 lanseras som en värmepumparnas smartphone.