Logga in

Vilket skydd ska jag installera när jag fyller på värmesystemet?

Publicerad
5 nov 2021, 06:00
| Uppdaterad
4 nov 2021

Det finns olika åsikter om vilken utrustning som krävs för att hindra återströmning och jag känner mig lite förvirrad. Vad gäller? undrar montören. Energiexperten Roland Jonsson reder ut alternativen.

Text

För att behålla kvaliteten på tappkallvatten, tappvarmvatten eller övrigt vatten är det nödvändigt att installationer utformas så att återströmning av förorenat vatten eller andra vätskor förhindras. 

VVS-montören vet inte vad han ska ge kunderna för råd
Ska jag rekommendera avloppsvärmeväxlare till kunderna?

Processen bromsas
Vad händer med nedbrytningen när avloppet kyls ner?

Återströmning innebär att förorenade vätskor trycks eller sugs in i en installation. Återströmningsskydd är en funktion som hindrar detta.

Backventil är ett exempel på en produkt som motverkar att vätska trycks in i installationer och vacuumventil är ett motsvarande exempel på en produkt som motverkar återsugning av vätska in i installationer. 

Har man kemikalier i värmesystemet, till exempel glykol som kan finnas kvar efter provtryckning vid kall väderlek eller korrosions­inhibitorer (rostskydd) bör påfyllningsledningen inte vara fast in­stallerad utan ska ske med lös slang.

"Avloppsvärmeväxlare borde vara standard"
Finns det bra markförlagda spillvattenväxlare?

Vid val av skydds­modul för påfyllning av värmesystem bör hänsyn tas till storleken på värmesystemet och eventuella tillsatser till varmvattnet.