Logga in

Finns det bra markförlagda spillvattenväxlare?

Publicerad
29 apr 2021, 06:00

Jag är VVS-konsult och tycker att avloppsvärmeväxlare borde vara standard. Jag ställde frågan om man ville ha spillvattenåtervinning i ett projekt där en ny förskola ska byggas, som också innefattar ett storkök i markplan. Finns det bra lösningar för det?

Text

Roland Jonsson förklarar
”Var fjärde minuts duschning blir gratis”

Mer om Värmepumpar
”Räkna med skyhöga elräkningar om vattnet är 60 grader”

Självklart ska alla hållbara byggnader ha energiåtervinning ur spillvattnet. Hur kan man annars kalla de för hållbara när det finns lika mycket energi att hämta på det viset som i frånluften?

Det är en intressant frågeställning och jag tycker att man ska sträva efter att ha återvinningen så nära källan som möjligt. Detta beroende bland annat att temperaturen på spillvattnet är som högst där. Ska man återvinna med värmepump är detta kanske inte så viktigt.

Vissa restaurangdiskmaskiner har energiåtervinning och det beror till största delen att uppvärmningen går fortare. Man får helt enkelt en högre kapacitet.

När det gäller storkök så bör det alltid finnas fettavskiljare och då är det lämpligast att återvinna energin där. Det ger också det intressanta fenomenet att fettavskiljaren kommer att fungera bättre och det blir mindre fett i kommunens spillvattennät. Helt enkelt beroende på att fettavskiljaren är kallare. Det finns ett par intressanta lösningar med och utan värmepumpar.

Roland Jonsson reder ut:
”Ska vi ändra våra råd till kunderna efter de nya byggreglerna?”

Eftersom köket räknas som verksamhet kommer byggnadens energiprestanda inte att försämras om man använder en eldriven värmepump.