Logga in

Vad händer med nedbrytningen när avloppet kyls ner?

Publicerad
18 maj 2021, 06:00
| Uppdaterad
17 maj 2021

Jag har varit delaktig i att tillvarata energi ur avloppsvatten. Men vad händer med bio/nedbrytningsprocessen när avloppet kyls ned? undrar installatören. Energiexperten Roland Jonsson förklarar.

Text

Kyler man spillvattnet kommer nedbrytningsprocessen att bromsas. Det är precis samma sak som i ett kylskåp. Lägre temperatur ökar hållbarheten.

Avloppsvärmeväxlare sänker energikostnaderna
Här ska det vaskas kilowattimmar ur avloppet

Detta minskar då också lukten från avloppet.

Om du tänker på reningsprocessen i reningsverket så är den också temperaturberoende, men om det installeras energiåtervinning i husen kommer detta inte påverka temperaturen in i reningsverket.

Energiåtervinning från spillvattnet ger effektreducering
”Var fjärde minuts duschning blir gratis”

Ett projekt som kallas Håva har tittat på detta. Spillvattnet har marktemperatur in i reningsverket. Skulle man vara intresserad av högre temperatur i reningsverken skulle spillvattenledningarna vara isolerade.