Logga in

Måste fjärrvärmerör vara isolerade?

Publicerad
13 okt 2021, 15:32
| Uppdaterad
14 okt 2021

( FÖR PRENUMERANTER ) I flera nya installationer med fjärrvärmeväxlare har jag sett att det är det sparsamt med isolering. Vissa rör är helt oisolerade. Jag tog upp frågan på jobbet och svaret blev ”det är besiktigat och godkänt”. Är det verkligen tillåtet?

Text

Ett kort svar är nej. I Boverkets byggregler beskrivs det så här:

”Installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift.”

Läs också
”Att isolera rören ger störst energibesparing”

Montörsdilemma:
”Väggarna är för små för att vi ska få plats med våra installationer”

Det innebär att dåligt isolerade eller oisolerade rör/växlare inte uppfyller BBR.

Ett allmänt råd är att installationerna bör vara utformade på sådant sätt att god verkningsgrad kan upprätthållas.

Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas.

Tittar man på vad Arbetsmiljöverket säger gäller följande:

”Vid val och placering av utrustning bör risken för brännskador beaktas. Det är lämpligt att heta ytor är isolerade eller har skydd mot ofrivillig beröring där det behövs till exempel på handtag av metall med en temperatur över 55 °C och på yttre höljet på apparatur med en temperatur över 80 °C.”

Granskning
Riksbyggen efter avslöjandet av isoleringsmissarna i Umeå: ”Vi gör om i schakten”

Oisolerade fjärrvärmerör kan nå en temperatur på 120 °C.