Logga in

”Köp en pressmaskin och annat som vi behöver för att bli VVS-montörer”

Publicerad
11 okt 2021, 06:10
| Uppdaterad
13 okt 2021

På VVS- och fastighetsprogrammet på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla pyr missnöjet bland eleverna på grund av ständiga lärarbyten och brist på material.

Alva Egemalm och Theo Åhsblom som går tredje året på Uppsala Yrkesgymnasium Jällas VVS- och fastighetsprogram är några av eleverna som är starkt kritiska till utbildningen, vilket Upsala Nya Tidning nyligen rapporterat om.

Kritik mot VVS-utbildning i Luleå
Läraren tog semester när VVS-eleverna skulle svetsa

Ökat söktryck till VVS- och fastighetsprogrammet
Fler tjejer vill bli VVS-montörer

– Allting började med att utbildningen flyttade från Fyrisskolan till Jällagymnasiet. Byggnaden där vi på VVS- och fastighetsprogrammet hamnade var inte ens färdigbyggd. Vi började i byggkaos och det var kanske en bidragande orsak till att åtta lärare slutade och tre programrektorer byttes ut, säger Alva Egemalm till VVS-Forum.

Theo Åhsblom tror att förklaringen till de många läraravhoppen är att skolan helt enkelt inte funkar bra.

– Vi har pratat med skolledningen om problemen, men det har inte hänt någonting under de tre åren som vi har varit här. Det finns inte material och böcker som behövs för att man ska kunna bedriva en bra undervisning. Det är inte så konstigt att åtta lärare har slutat, säger han.

– Skolan köper inte in böcker, så vi är hänvisade till att söka fakta själva, säger Alva Egemalm.

Bygg- och anläggning, El- och energi och VVS- och fastighetsprogrammet flyttade till Jälla hösten 2019. Foto: Uppsala Yrkesgymnasium Jälla

Bägge tycker ÄVEN att arbetsmiljön är dålig på Jällaskolan. De nya lokalerna är för små för VVS- och fastighetsprogrammet, menar de.  

Samtidigt har coronapandemin förstärkt vissa problem, eftersom utbildningen skett på distans. Det var helt nyligen som eleverna kom tillbaka till skolan. Att plugga, utan tillgång till böcker var inte lätt, menar Alva Egemalm.

Vad borde åtgärdas för att göra undervisningen bättre?

– Köp in en pressmaskin och annat som vi behöver för att bli VVS-montörer, till exempel kopparrör och värmepumpar, säger Theo Åhsblom.

Snart ska de båda ut på praktik och Alva Egemalm börjar känna sig nervös, eftersom hon inte känner sig så pass utbildad som hon tycker att hon borde vara.

– Jag har stora kunskapsluckor, det är många moment som vi inte har övat på, exempelvis att pressa rör, eftersom vi inte har någon pressmaskin på skolan. Och kopparrör får vi inte ha, det blir för dyrt, säger hon och klasskompisen Theo Åhsblom håller med, men tillägger:

– Man lär sig ändå mest ute på praktiken.

Här är det verktyg i handen från dag ett som gäller
Så hjälper han praktikanterna in i yrkeslivet

Susanne Calland, programrektor för bland annat VVS- och fastighetsprogrammet på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sen i augusti, lovar att det kommer att finnas värmepumpar och kylsystem på skolan nästa år.

Hur blir det med annan utrustning och material som eleverna säger att de saknar?

Susanne Calland, programrektor på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla.

– Behovet av en pressmaskin har inte kommit upp till ytan förrän nu, när vi har fått några nya lärare. Kopparrör får eleverna använda, men kanske inte i jättehög utsträckning eftersom de är väldigt dyra. Lärarna håller nu på och inventerar vad som behövs, säger Susanne Calland.

– Eftersom våra årskurs tre-elever är oroliga för att de inte har fått med sig alla kunskaper som de behöver, så kommer jag och studie- och yrkesvägledare att intervjua dem. Utifrån detta kommer vi att vidta ytterligare åtgärder om så behövs, säger hon och pekar på att det även kan bli aktuellt med en utbyggnad med moduler så att VVS- och fastighetsprogrammet får en teorisal till.

– Att lärare har slutat beror dels på att det är ett generationsskifte, dels på är det svårt att hitta behöriga yrkeslärare. I dag är de flesta av VVS-lärarna obehöriga, men vi rekryterar nya, behöriga lärare.

När det gäller osäkerheten om att räcka till vid VVS-praktiken tror Susanne Calland att det bottnar i att eleverna har haft ett år med corona-restriktioner och att många praktiska moment flyttats fram.

– Men jag vill inte förminska de känslor som eleverna känner. Det finns delar i undervisningen som behöver bli bättre.