Logga in

Så ska polisen stoppa byggstölderna

Publicerad
20 jun 2019, 06:00

”Stölder av verktyg har ökat markant under de senaste åren.” VVS-företag är särskilt drabbade. Polisen Almir Kudra vet hur tjuvarna ska stoppas.

Stöldgodset från byggarbetsplatserna som transporteras söderut, på väg ut ur landet, behöver knappast smugglas ut. Polis och tulltjänstemän får inte göra någon utförselkontroll av godset, enligt EU:s regler.

”Jag vågar inte ha kvar något på byggarbetsplatser längre”

Det är bara vid införsel som godset får kontrolleras och beslagtas.

Almir Kudra, chef för polisens brottssamordning, Region Väst.

– Det här är ett stort problem, undantaget är om vi får ett konkret tips om ett särskilt fordon, som vi då kan stoppa och kontrollera, säger Almir Kudra, chef för polisens brottssamordning i region väst med fokus på stöldbrottslighet.

Han är bekymrad – både över hur lite polisen kan göra mot stölderna på byggarbetsplatser och över hur få brott som klaras upp.

 

Stölder på byggarbetsplatser ökar – installatörer drabbas hårt

Varför ökar antalet anmälda stölder på byggarbetsplatser så mycket?

– Stölder av verktyg har ökat markant under de senaste åren. De som drabbats är allt från enskilda hantverkare till företag, säger Almir Kudra och tillägger:

– Tjuvarna använder sen några av de stulna verktygen och maskinerna till fler stölder och förflyttar sig ofta i fordon som tankats med stulen diesel. Jag har varit med om att man inte ens kunnat skydda verktygen i en larmad container, eftersom tjuvarna då använt en skärbrännare för att ta sig in i containern genom sidoväggen i stället.

Almir Kudra konstaterar att VVS-företag är extra brottsutsatta med tanke på den stora mängd verktyg som man har i bilar och containrar.

– Bara de tre första månaderna i Region Väst begicks över 200 inbrott i firmabilar. Det är väldigt mycket, flera inbrott per dygn.

”Det är klart man blir förbannad”

Vad gör polisen?

– Sen ett år tillbaka har vi ett brottsförebyggande samarbete när det gäller stölder på byggarbetsplatser med branschorganisationer som Maskinentreprenörerna och Sveriges Åkerier. Men vi vill gärna att fler organisationer deltar i samarbetet, säger Almir Kudra och redogör för tre generella tillvägagångssätt för företagen:

1. VVS-företaget kontaktar den lokala polisen redan när man skriver under kontraktet på en entreprenad. Man går igenom vilken typ av området som man ska arbeta i, vilka verktyg och maskiner man kommer ha på byggarbetsplatsen, hur utsatt området är och vilken säkerhetsnivå som man ska lägga sig på. En stor fördel vid sådant här samarbete är att företagaren kan få direktnummer till de lokala poliserna och slipper vänta i polisens telefonväxel.

2. Väktarna ska rondera på olika tider, så att inte tjuvarna kan klocka dem. Dessutom ska väktarna föra tjänsteanteckningar och spara dem.

3. Den som blivit drabbat av brott ska vara försiktig på brottsplatsen och inte slänga sådant som tjuvarna lämnat från sig eftersom det kan finnas DNA-spår. Tack vare det europeiska samarbetet kan vi lätt få fram personuppgifter via DNA.

”Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat”

Hur ser du på uppklarningsprocenten vid stölder på byggarbetsplatser?

– Uppklarningsprocenten är förödande låg! Jag förstår verkligen frustrationen hos brottsoffren. Vi skulle behöva ett forum, där företagare i bygg- och installationsbranschen, tillsammans med oss från polisen, kan prata om de här sakerna, säger Almir Kudra och tillägger:

– Vi poliser vill vara på plats när det händer. Vi ska inte sitta bakom några murar och gömma oss, utan vara i allmänhetens tjänst. De här stölderna på byggarbetsplatser pågår i det tysta och tjuvarna tjänar enorma pengar på detta. Byggarbetsplatser är ett riktigt eldorado för tjuvarna och det är ingen som kan jaga dem om inte vi tillsammans hittar vägar till trygga och säkra arbetsplatser.

Regeringen har fått upp ögonen för stölderna på byggarbetsplatserna.

Inrikesminister Mikael Damberg (S).

På en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Lars Beckman (M) nyligen om vad regeringen tänker göra åt det ökande antalet stölder på byggarbetsplatser svarar inrikesminister Mikael Damberg (S) att det är viktigt att Sverige blir ett mindre attraktivt mål för utländska brottsnätverk som kommer till landet för att begå tillgreppsbrott.

Regeringen har, framhåller Mikael Damberg, gett Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av utländska brottsnätverk.

Avancerad hälericentral för stulna verktyg

Inom ramen för uppdraget ska också Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen analysera om myndigheterna genom en närmare samverkan dem emellan kan försvåra för utländska stöldligor att begå brott i Sverige.

Placering av containern är viktig.

 FAKTA/SÅ SKYDDAS BYGGET OCH BILEN MOT STÖLD

  • Börja alltid med att inventera verksamhetens risker, planera skyddsåtgärder och skyddsnivå.
  • En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt med ett bra områdesskydd.
  • Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen.
  • Placera containers på ett sätt som försvårar angrepp och gör att risken i stället ökar för att bli upptäckt.
  • Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som exempelvis handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring.
  • Placera aldrig dieseltanken vid infarten. Installera låsbara lock, slangningsskydd och larm.
  • Använd DNA-märkning. Det ger en avskräckande effekt och ökar chanserna att återfå det stulna godset.
  • DNA-märkning är lämpligt på bland annat handverktyg, maskiner, ställningar, vagnar, släp och elverktyg.
  • En förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg rekommenderas.

Källa: BRÅ, Brottsförebyggande rådet.