Logga in

De ansvarar för luften i operationssalen

Publicerad
26 feb 2021, 06:00
| Uppdaterad
27 mar 2021

Företaget Labkontroll arbetar med skyddsventilation i operationssalar med extremt höga krav på ren luft. 

I sjukhusens operationssalar kan det handla om liv eller död, om luften inte uppfyller de extremt höga krav som ställs. Operationsrum omfattas av hygienklass 3 med särskilda krav på renhet och klassas som risknivå 3, med hög risk för smittöverföring.

Läs också:
Instalco köper ventilationsgasell i Stockholm

– I en operationssal måste luften vara så pass ren att man undviker sårinfektioner vid olika typer av ingrepp, säger Robert Jorfors, vd på Labkontroll, som i över 18 år arbetat med skyddsventilation i avancerade miljöer.

Luften som förs in ska vara ren från smuts och bakterier. Ventilationen ska också på ett effektivt sätt fånga upp och leda ut bakterier och smuts från dem som arbetar i miljön.

För Labkontrolls tekniker innebär det att de ibland hamnar i speciella situationer och miljöer.

– Vid ett tillfälle var jag själv med vid en stor operation där patientens bröstkorg öppnades. Då gäller det att hålla sig lugn och koncentrera sig på sin mätning. Men självklart måste vi stå så nära eftersom man ju vill mäta luften där själva operationen sker, säger Robert Jorfors.

Läs också:
Stor ventilationskonkurs i Stockholm

Luften leds vanligen in genom hepa-filtrerade don i taket där sedan luftströmmarna är anpassade för att svepa ner över personal och operationsbord. 

– Vi jobbar med helheten, men det börjar oftast med en kontroll. Upptäcker vi något galet kan vi lämna förslag, åtgärda eller installera nya styr- och larmsystem för att uppfylla rätt funktion, säger Robert Jorfors och tillägger:

– Vi arbetar även kontinuerligt med att uppdatera och kalibrera vår mätutrustning så att den motsvarar de standarder och klassificeringar som gäller.

En operationssal har alltid ett högre lufttryck än angränsande rum för att minimera risken för inträngning av oren luft.

Läs också:
”Vi har redan tagit höjd för aerosolsmitta”

Ventilationen ska både minska infektionsrisken och ge en behaglig temperatur för både patienter och personal. Dessutom ska hela anläggningen vara energieffektiv.

Specialarbetsdräkt ska användas av alla i operationsrummet för att minska spridningen av hudpartiklar och mikroorganismer. Utan skyddsdräkt släpper varje person cirka 10 000 partiklar per minut vid rörelse och omkring 10 procent är bakteriebärande. 

Vid så kallad CFU-mätning av bakteriekolonier (colony-forming units assay) i en operationssal krävs att ventilationstekniker är på plats vid operationen, med samma skyddsutrustning som sjukvårdspersonalen.

FAKTA

Operationsluft

Ventilationen ska skydda patienter från att drabbas av infektion genom att minimera antalet bakteriebärande partiklar. Ventilationen syftar även till att säkerställa en god arbetsmiljö. 

De vanligaste ventilationssystemen bygger på två huvudprinciper: omblandning eller parallellströmning. 

I operationsrum med omblandad ventilation erhålls i stort sett samma mikrobiologiska renhetsgrad i hela salen via utspädningsprincipen. Denna typ av ventilation påverkas i hög grad av antalet personer som vistas i operationsrummet. 

I operationsrum med parallellströmningstak skapas hög renhetsgrad i området under taket. Denna typ av ventilation är inte lika känslig för hur många personer som vistas i operationsrummet, men påverkas av sådant som kan hindra luftströmmarna, exempelvis opera­tions­lampor. 

Mikrobiologisk kontroll görs alltid efter driftstopp, filterbyten och ändring av ventilationsanläggningen. 

Källa: Vårdhandboken