Logga in

Långt ifrån klart med isoleringen i Umeå

Publicerad
13 okt 2020, 06:00
| Uppdaterad
3 apr 2021

Kallvattnet är fortfarande varmt hos de boende i Riksbyggens bostadsrättsförening Sandåkern i Umeå. Åtgärderna är försenade, bland annat på grund av corona, enligt Riksbyggen.

För drygt sex år sedan flyttade Henry Landström och hans familj in till en nyproducerad bostadsrätt i Umeå. Nästan direkt upptäckte han att det var problem med att få kallvattnet att bli kallt.

Läs också:
Riksbyggen efter avslöjandet av isoleringsmissarna i Umeå: ”Vi gör om i schakten”

Förutom att Henry Landström är ordförande i bostadsrättsföreningen så är han utbildad VVS-montör med 25 år i branschen. Därför började han undersöka orsaken till det varma kallvattnet.

Det visade sig att rörledningarnas tekniska isolering inte alls höll måttet. Isoleringens tjocklek låg på 16 millimeter, när den enligt ritningarna skulle vara 40 millimeter.

Senare skulle det också visa sig att rörledningarna i badrumsschakten överhuvudtaget var dåligt installerade. Allt enligt VVS-konsulten Östen Edéns besiktningsrapport.

Läs också:
”Någonstans borde varningsklockorna ringa”

Totalentreprenören Riksbyggen har lovat att göra något åt problemen.

Vad händer nu?

Roger Pohjanen, Riksbyggen
Roger Pohjanen, Riksbyggen

– Vi kommer att separera kallvattenledningarna från schaktet, men i någon del kommer ledningarna att passera schaktet och då kommer vi att titta på rörens dimensioner och isoleringen, säger Roger Pohjanen, senior rådgivare på Riksbyggen, till VVS-Forum.

Henry Landström tror att det kan vara en ”bra idé”, men är inte säker på att kallvattnet blir kallt ändå. Han ser helst att Riksbyggen tar sitt ansvar och rättar till den bristfälliga isoleringen på alla rör.

– Inte som Riksbyggen har presenterat sina planer, med helt nya oprövade lösningar som att förstora rörledningarna för kallvattnen och därmed öka volymen på vattnet så att det inte hinner värmas upp. Dessutom måste man ju ändå in i schaktet för att ansluta köksledningarna och de små toaletterna, som finns i vissa lägenheter.

Men Roger Pohjanen pekar på att projekteringen av åtgärder pågår. Målet är att uppfylla BBR-kravet när det gäller temperaturen på kallvattnet.

Enligt byggreglerna ska installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i åtta timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.

Enligt Henry Landström har kallvattenledningarna i schakten i dag temperaturer på över 30°C,efter att ha vattnet stått still i åtta timmar.

Av BBR framgår också att kallvatteninstallationer inte ska placeras på ställen, exempelvis varma schakt, där temperaturen är högre än rumstemperatur. Detta för att undvika legionella.

Riksbyggen anser inte att det finns någon risk för sjukdomen och har inte heller gjort några legionellamätningar ”i närtid”.

Läs också:
”Man blir ju ledsen, men det är tyvärr så här verkligheten ser ut”

– Nu pågår en detaljprojektering som tar några veckor. Vi tittar på varje lägenhet och varje stam för sig för att göra så litet intrång som möjligt. Vi har undersökt olika lösningar och har haft en kontinuerlig dialog med bostadsrättsföreningen för att eliminera problematiken med det varma kallvattnet, säger Roger Pohjanen.

De omtalade schakten. Foto: Jan Fredriksson

Men Henry Landström har helt tappat förtroendet för Riksbyggen, inte minst på grund av tveksamheter i den kooperativa bostadsbjässens dokumentation som enligt honom inte överensstämmer med entreprenadhandlingarna.

I sex år har Henry Landström och hans grannar fått tappa upp det varma dricksvattnet i tillbringare och dunkar som förvarats i kylskåpet för att få tillräckligt kallt kallvatten.

Varför har det tagit sådan lång tid för Riksbyggen att göra något åt problemet?

– Vi får försöka anpassa oss när jobbet ska göras på grund av coronasmittan. Det gör att det tar lite längre tid. Men vi har projekterat lösningen för att eliminera risken att kallvattnet ska bli för varmt, säger Roger Pohjanen.

Hur tjock kommer isoleringen på kallvattenrören att vara enligt den nya projekteringen?

– Isoleringen kommer att anpassas efter förutsättningar i respektive schakt, det vill säga vilket utrymme det finns och hur rören kommer att dras. Projekteringen pågår och vi tittar i varje schakt, säger Roger Pohjanen som inte vill ange någon generell siffra för tjockleken på isoleringen.