Logga in

Bland kakelugnar och plusenergihus – här är de rätta svaren i värme-quizet

Publicerad
29 okt 2020, 13:00
| Uppdaterad
1 apr 2021

Över 600 läsare har gjort VVS-Forums quiz om uppvärmning av hus. Medelpoängen blev fem rätt av tio, det vill säga rätt svar på varannan fråga. Klart godkänt!

Den lättaste frågan var den om vilket land som producerar mest geotermisk energi per capita i världen i dag. Att det är Island visste nästan alla, 93 procent svarade rätt.

Svårast var frågan om hur stor andelen bostäder i Sverige som hade centralvärme 1960. VVS-Forum fick mail om att det omöjligt kunde vara så stor andel som 74 procent.

Men en koll med VVS-experten Göran Stålbom bekräftade att tre fjärdedelar av landets bostäder var utrustade med centralvärme 1960.

Läs också:
Bland kakelugnar och plusenergihus – här är de rätta svaren i värme-quizet

De rätta svaren i VVS-Forums värmequiz är:

1.Geotermisk energi användes redan under romarriket, bland annat för att värma upp badhus. Vilket land producerar mest geotermisk energi per capita i världen i dag?

Rätt svar: Island producerar överlägset mest geotermisk energi i världen per capita, drygt 200 000 kWh per person och år. Islänningarna får ”gratis” geotermisk energi från underjorden tack vare att landet ligger mellan två kontinentala plattor och het magma från jordens inre kommer fram i sprickorna.

2) Hur många av landets småhus har alternativ uppvärmning i form av vedspis, kakelugn, pelletskamin eller braskamin?

Rätt svar: Vart tionde hus. Att vedeldning står för något mer än bara värme blev tydligt när Boverket försökte skärpa utsläppskraven för vedspisar. Det fanns till och med de som skickade vedträn i protest till dåvarande miljöministern. Den 1 oktober 2019 försvann utsläppskraven och vedspisvännerna jublade ”segern är vår”.

Läs också:
Quiz: Vad kan du om VVS-historia?

3) Centralvärme började installeras i Sverige i början på 1900-talet. Därmed slapp man att värma upp varje rum för sig. Hur stor var andelen bostäder i Sverige med centralvärme 1960?

Rätt svar: 74 procent. Ett ifrågasatt svar, som ändå är rätt. 1905 hade 5 procent av svenskarna centralvärme, 1945 hade nästan hälften av befolkningen, 46 procent centralvärme och kurvan fortsatte uppåt, 74 procent hade centralvärme 1960.

4) Hur stor andel av energianvändningen uppskattas byggnader stå för inom EU?

Rätt svar: 40 procent. Även svenska byggnader står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning, som går till el och uppvärmning. Totalt står byggnader för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv.

5) Carl Johan Cronstedt och Fabian Wrede konstruerade ett rökkanalsystem för kakelugnar som innebar en revolution för uppvärmning av bostäder i Norden. Med hjälp av rökkanalerna, luckor och spjäll kunde eldningen nu få en verkningsgrad upp till 90 procent. När skedde detta?

Rätt svar: År 1767. Med hjälp av rökkanalerna, luckor och spjäll kunde eldningen nu få en verkningsgrad på upp till 90 procent. Tidigare hade den mesta värmen från öppna spisar försvunnit ut genom skorstenen.

6) Sveriges första plusenergihus finns utanför Malmö. Med rejäl isolering, solfångare och solceller på taket, värmeväxlare som återvinner värmen i frånluft och avloppsvatten producerar huset mer energi än vad det gör av med. Vad heter huset?

Rätt svar: Plusenergihuset Villa Åkarp, byggt av Karin Adalberth, överträffar prestandan i såväl lågenergihus, nära nollenergihus som passivhus. Solcellerna gör att huset inte bara producerar egen hushållsel, utan även levererar ett överskott. I oktober 2009 stod huset färdigt.

Läs också:
Quiz: Vad vet du om sanitet – egentligen?

7) En ”kovärmeanläggning”, som utnyttjade ladugårdsvärmen, installerades 1938. Vilket värmesystem använde man?

Rätt svar: Värmepump. ”Kovärmeanläggningen” var troligen Sveriges första värmepump för bostäder. Den installerades vid Sveriges Utsädesförenings Försöksgård i Ugerup nära Kristianstad.

8) Vilken är den största värmeenergitjuven i ett småhus?

Rätt svar: Fönster och dörrar. Över en tredjedel av värmen försvinner ut genom fönster och dörrar, enligt Energimyndigheten. Övriga värmeenergitjuvar är väggar (20 procent), ventilation, tak, golv och källare på 15 procent.

9) Av vad framställs absorptionskyla?

Rätt svar: Överskottsvärme, ofta från sommarens fjärrvärmeöverskott. Absorptionskylmaskiner distribuerar vanligen kyla över ett större nät för fjärrkyla. De svenska uppfinnarna von Platen och Munters utvecklade på 1920-talet en absorptionsapparat som arbetar helt utan rörliga delar. Uppfinningen blev en världssensation då den lanserades. Den används än i dag, speciellt för kyl- eller frysskåp där det saknas tillgång till el.

10) IMD är ett begrepp som då och då dyker upp i energidebatten. Vad står förkortningen för?

Rätt svar: Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Från den första december 2019 är det krav på IMD för flerbostadshus med en energiprestanda över 200 kWh/kvadratmeter och år. För Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är motsvarande gränsvärde 180 kWh/kvadratmeter. Kritiker tycker IMD för värme skapar grannosämja när vissa personer kan stänga av sina element och leva på grannarn