Logga in

Så påverkas jobbet av de nya reglerna

Publicerad
11 sep 2020, 15:16

Det här är nyheterna i Säker Vattens nya branschstandard som börjar gälla om några månader.

Reglerna för säker vatteninstallation uppdateras var femte år och den 1 januari 2021 börjar en ny version gälla.

– Vi har hållit på i nästan två och ett halvt år med det här. Vi har haft närmare 30 referensgruppsmöten där vi träffat företrädare för branschen, allt från våra VVS-företag, byggare, besiktningsmän och myndigheter, säger Fredrik Runius, tekniskt ansvarig på Säker Vatten och den som lett arbetet.

Läs mer: ”Man behöver lära sig rota i gamla kåkar”

En nyhet som kommer att bli tydlig på jobbet för många är att avståndet mellan rören har ökats när de ska dras genom tätskikt. Det ska göra monteringen av tätskiktet lättare.

– Vi har ökat avståndet från 40 millimeter till 60 millimeter för att det ska gå att täta runt rören och för att byggaren ska kunna göra håltagningar medan väggen håller ihop och tätskiktet blir fackmässigt gjort, säger Fredrik Runius.

Andra förändringar är att begreppet våtzoner tas bort och att det kommer ett nytt avsnitt i reglerna som handlar om vattenanslutna maskiner utanför kök. Det beror på att det blir allt vanligare att kaffe- och vattenautomater ställs upp i korridorer och konferensrum.

Läs mer: Badrummet totalrenoveras för tredje gången efter megamissarna

Mycket energi har lagts på att samordna reglerna med Byggkeramikrådet, BKR, och Golvbranschens våtrumskontroll, GVK, samt att ta fram nytt informationsmaterial om vad som gäller.

– Vi har fler illustrationer och tydligare texter nu. Det har funnits synpunkter på att reglerna ibland har kunnat tolkas på olika sätt så vi har försökt göra det ännu klarare vad som menas, bland annat genom att talat om vad vi menar med begrepp och förkortningar. Förhoppningsvis ska tolkningsbarheten och risken för missförstånd minska.

Branschregler Säker Vatteninstallation gäller projekterings- och installationsarbeten som påbörjas efter den 1 januari 2021. Installationsarbeten som börjar efter det datumet men har fått bygglov tidigare än så får utföras enligt branschreglerna som kom 2016.