Logga in

Uppsagd i betaltvist med VVS-företag

Publicerad
23 apr 2020, 09:41

En villaägare i Västmanland anlitade det VVS-företag som han själv då var anställd på. Det slutade med tvister på flera plan.

I juni 2019 anlitade en villaägare ett VVS-företag för renovering av sitt badrum. Vid tillfället arbetade villaägaren själv på bolaget.

Bevisen räckte inte till för att styrka orsaken till en vattenskada

Han var dessutom barndomsvän med arbetsledaren, men det skulle inte visa sig vara någon fördel, tvärtom.

Arbetet skedde på löpande räkning och en sammanställd faktura skulle skickas ut när arbetet var färdigt.

Efter att badrummet renoverats fick villaägaren en faktura på 164 760 kronor av bolaget. Villaägaren påpekade dock att fakturan var felaktig och bolaget skickade en ny faktura på 151 010 kronor, som han betalade in.

Två veckor senare blev han avskedad på grund av arbetsbrist och facket kopplades in. Därefter skickades ytterligare en faktura för underentreprenörens snickeriarbete på 21 845 kronor.

Tvist om VVS-montörens arbetstid

– Den här ospecificerade bluffakturan skickades ut dagen efter att facket ringt till VVS-företaget, säger villaägaren, som anmälde VVS-företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och krävde tillbaka beloppet.

– Detta gjorde bolaget enbart för att pressa mig, för att fakturan skulle kvittas mot min uppsägningslön, menar villaägaren, som ändå har betalat fakturan, dock under protest.

Men VVS-företaget, som omsätter över 40 miljoner kronor med cirka 20 anställda, motsatte sig kravet.

– Den före detta anställda personen arbetade inte som VVS-montör, utan var hantlangare som fick hjälpa till med att lyfta och bära saker. Om han tycker att vi har bluffakturerat honom så borde han polisanmäla oss, säger arbetsledaren på VVS-företaget och tillägger:

– Vi har skickat alla underlag som styrker den här fakturan och bevis på när den attesterades till den före detta anställda.

Krävde att få golvbrunnen ominstallerad – efter tio år

Att fakturan skulle vara en hämnd för att den före detta anställda kontaktade facket, avfärdar arbetsledaren som ”rent skitsnack”.

Arn gick på VVS-företagets linje och ansåg att det debiterade priset var skäligt. Därmed saknades grund för att gå med på villaägarens krav på återbetalning.

Men nämnden anmärkte på att VVS-företaget ska redovisa en specificerad faktura när det gäller underentreprenörens arbete för att villaägaren ska kunna bedöma arbetets omfattning.