Logga in

”Jag känner viss stress för ÅK3-eleverna”

Publicerad
18 mar 2020, 14:34

TOMT KLASSRUM. VVS-läraren Tobias André på gymnasieskolan Kunskapscentrum Markaryd, rapporterar om läget i en tom skola och hur de ska lösa undervisningen på distans.

Hur känns det att stänga igen skolan?
– Det är naturligtvis tråkigt och vi känner en viss stress för ÅK3-eleverna, hur de ska hinna få sina slutbetyg. Men vi är optimistiska i dagsläget, sedan vet man inte hur det ser framöver med nya direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Funkar det att undervisa i VVS på distans?
– Vi förbereder oss just nu för undervisning via läroplattform, där eleverna får instruktioner och uppgifter att utföra teoretiskt. Det kräver ett stort eget ansvar för eleverna. Det här är inget jag har gjort tidigare. Om du frågar mig igen efter den här perioden så har jag säkert ett bättre svar.

”Vi planerar systematiskt för olika scenarier”

Hur länge har ni förberett er för den här situationen i din skola?
– Vi har haft tankar på att använda läroplattform vid särskilda tillfällen. Till exempel om elever inte kan närvara, om någon i personalen skulle bli svårt sjuk eller vid dödsfall, så att man fortfarande har tillgång till bedömningar och kursmaterial. I dagens situation har läroplattform blivit ett sådant alternativ.

Var befinner du dig själv just nu?
– Jag är fortfarande på min arbetsplats så länge direktiven inte säger annat. Min förhoppning är att vi ska kunna arbeta hemifrån för att minska smittorisk, men just nu är direktivet att befinna sig här.

VVS-företagets montörer hempermitteras med full lön

Finns det delar i undervisningen som du får avstå ifrån nu?
Ja, nu är vi ju ganska begränsade sett till hur vår undervisning ser ut annars. Vi har ju mycket verkstad och praktiskt arbete på programmet och i nuläget kan vi inte bedriva praktiska moment i undervisningen, utan vi får fokusera på de teoretiska delarna i nuvarande läge.

Finns det några fördelar med distansundervisning, tror du?
– Inte särskilt många. De fördelar som jag ser är vid särskilda omständigheter då man inte kan närvara. Möjligheterna ska finnas där men bara användas när de behövs.

Krisgrupp ska ge VVS-företag snabb hjälp

Vad säger eleverna om situationen?
– En del känner nog viss oro, en del tar det inte så allvarligt och tror att det är ”ledighet” som väntar. Men den elev som tror det gör sig själv en otjänst eftersom skolan kan förlänga och omfördela läsåret, vilket i princip kan innebära att man får läsa igen det som man gått miste om över sommarlov eller helger.

Hur påverkar det eleverna som ska ta studenten till sommaren?
– De har, som tur är, haft många praktiska moment samt halva sin praktikperiod innan den här situationen uppstod. Lyckligtvis kan vi förlägga teoridelarna lättare via distansundervisning än de praktiska momenten. De har fortfarande svets och injustering som är påbörjade och som kräver fysisk undervisning. Vi jobbar fortfarande med hur vi ska lösa detta i takt med hur läget utvecklas i samhället.

Coronaviruset slår hårt mot Nordbygg

Är du själv orolig för viruset?
– Jag är inte så orolig eftersom jag inte tillhör någon riskgrupp. Men man är ju såklart orolig över sina anhöriga och framförallt ekonomin och samhället i stort och vilka konsekvenser det får.

Hur tacklar du elevernas oro?
– Genom att påpeka att de inte tillhör någon riskgrupp och att skolan gör allt de kan för att hjälpa dem i land med sina betyg, studenten och så vidare. Skolan erbjuder även kuratorstöd för de elever som behöver prata och känner sig oroliga.

Corona-viruset kan stänga Nordbygg