Logga in

Domslut: Självdrag ingen hälsorisk

Publicerad
5 feb 2020, 07:00

En bostadsrättsförening fick föreläggande om dålig ventilation – tog ärendet till domstol.

En bostadsrättsförening i Landskrona fick föreläggande om vite från miljöförvaltningen i Landskrona kommun. Förvaltningen menade att luftflödet och omsättningen i föreningens självdragsventilerade lägenheter var för lågt och kunde innebära hälsorisker för de boende.

Bostadsrättsföreningen skulle därför säkerställa att ventilationen klarade Folkhälsomyndighetens rekommendationer på området.

Gott om jobb – Hon ska se till att det blir mer drag i ventilationsbranschen

Bostadsrättsföreningen tog hjälp av HSB Landskrona och överklagade ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län som i stort gick på miljöförvaltningens linje. HSB och föreningen valde då att driva målet vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Domstolen gick på HSB:s linje och upphävde miljöförvaltningens föreläggande.

– Domen är en lättnad. Den betyder oerhört mycket för HSB Landskronas bostadsrättsföreningar som har den här typen av hus. Och i förlängningen är den intressant för fastighetsägare i hela Sverige. Ifall domen inte överklagas kan den ses som vägledande i liknande fall, säger Mikael Jönsson, vd HSB Landskrona, i ett pressmeddelande.

Nya regionschefen – ”Jag växte upp i ett fläktrum”

Enligt HSB Landskrona kunde miljöförvaltningens kontroller och slutsatser ifrågasättas på flera punkter. Till exempel användes en mätmetod som inte är tillförlitlig vid självdragsventilation. Dessutom menar HSB att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är anpassade för nyproduktion, inte för befintliga självdragshus.