Logga in

Krävde för mycket för pumpreparationen

Publicerad
14 okt 2019, 06:00

En villaägare i Stockholms län lät reparera en trasig avloppspump, enligt överenskommet pris. Men företaget fakturerade dubbla beloppet när jobbet var klart. Inte okej, enligt ARN, allmänna reklamationsnämnden.

När en LPS-pump till villans tryckavloppssystem gick sönder ville fastighetsägaren få den felsökt och reparerad. LPS står för ”Low Pressure Sewer”. I Sverige används oftast termen LTA (lätt tryckavlopp).

Villaägaren accepterade en offert från ett anläggningsföretag på 10 766 kronor.

Men när felsökningen och reparationen var klar skickade företaget en faktura på 19 466 kronor, nästan dubbelt så mycket som avtalat.

Fastighetsägaren vägrade att betala, utan anmälde i stället företaget till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

På villaägarens fråga om det inte var bättre att köpa en ny LPS-pump, svarade företaget att det skulle kosta över 20 000 kronor.

Men återförsäljare hade uppgett 17 000 kronor för en ny LPS-pump. I så fall skulle det ha varit billigare att köpa en ny pump, i stället för att reparera den befintliga.

Företaget menade dock att pumpen var i ett generellt dåligt skick. Flertalet delar var helt utslitna.

Senare påträffades krypströmmar, som indikerade läckage i motorn. Reparatören berättade att det skulle tillkomma en merkostnad för reparationen.

Företaget resonerade att om fastighetsägaren hade köpt en ny pump hade kostnader för slamsugning och driftsättning tillkommit.

Det skulle ha inneburit en sammanlagd kostnad på cirka 36 000 kronor.

– Det ska mycket till innan försäkringsbolagen väljer att kassera en pump som går att reparera, speciellt om kostnaderna blir nästan det den dubbla, menade anläggningsföretaget.

Men ARN höll inte med och pekade på att företag ska underrätta konsumenten vid tilläggsarbeten. Men i det här fallet finns det inget som visar att villaägaren skulle ha godkänt tilläggsarbetet.

Företaget har därför inte rätt att kräva betalt för mer än vad parterna avtalat.

Nämnden rekommenderade företaget att inte kräva mer betalt än det överenskomna, 10 766 kronor.