Logga in

”Normtidlistan behöver uppdateras”

Publicerad
8 maj 2019, 09:34

Normtidlistan har brister. Den har inte hängt med när det gäller nya VVS-material, anser en av installatörsjättarna.

Peter Bachstätter, filialchef VS på Assemblin i Växjö, efterlyser en översyn av normtidlistan för VVS-installationer.

Peter Bachstätter– Jag upplever att det är ett problem att tidsätta nya material och att det i vissa moment är alldeles för få timmar och i andra för mycket enligt normtidlistan. Listan skulle behöva uppdateras. Om du använder den nuvarande listan kan konsekvensen bli att rörmokaren får för lite eller för mycket tid till att installera, vilket kan medföra att det slår åt båda håll.

VVS-företagare konkurreras ut av fastighetsskötare

Kennet Hall, kalkylator VS på Assemblins Växjöfilial, håller med om att det finns brister i tidssättningen av vissa material.

– Mycket kring pexrör är lite grovt i normtidlistan och i och med att det är så mycket som dras i dag kan små felaktigheter ändå få stora effekter. Det kan vara upp till halva tiden på ett bygge som är montage av pexrör, säger han och önskar att olika moment skulle vara bättre specificerade.

– Om det är mycket långa sträckor fungerar tidssättningen bättre, men på kortare sträckor när det är många fixturer som ska sättas tar det mycket längre tid.

Tidssättningen är generellt också ett problem för avloppsrör, anser Kennet Hall.

– Om avloppsrören hängs i tak eller läggs i valv räcker timmarna sällan till.

Ett tredje problemområde är brandtätningar som ökat och kräver mycket arbetstid.

– Brandtätningar ingår inte alls i normtidlistan, säger Kennet Hall.

Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad? – Juristen förklarar skillnaden mellan garantitid och ansvarstid

Det är Ackordskommittén för VVS-branschen, en partssammansatt grupp med representanter för både Installatörsföretagen och Byggnads, som är ansvarig för normtidlistan. Kommittén gör en löpande översyn av normtidlistan.

Kent Sjödin– Vi är tacksamma för synpunkter och förslag om förändringar av normtidlistan, till exempel om befintliga tider eller något som saknas, för att hålla listan uppdaterad, säger Kent Sjödin, företagsrådgivare på Installatörsföretagen i Sundsvall och representant i ackordskommittén.

Den senaste revideringen av normtidlistan gjordes i september 2017.

Vem har rätt om VVS-montörernas löner? – VVS-Forum reder ut de misstänkt låga siffrorna 

 

Fakta/Normtid VVS

Kompendiet Normtid VVS beskriver en enkel metod för beräkning av tidsåtgång för VVS-installationer. Tidlistan är utarbetad i samarbete mellan Installatörsföretagen (dåvarande VVS Företagen) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. 

Beräknade tider kan användas för planering, lönesättning och uppföljning vid VVS-installationer i bostäder, kontor, sjukhus, verkstäder med flera typer av installationer.

Kompendiet är utformat som ett beräkningsunderlag för grundtid vid olika installationer. Grundtiden är den beräknade tiden som erfarna yrkesmän behöver för att vid ackordstakt utföra ett visst arbete.

När ett arbete är att betrakta som en genomsnittlig VVS-installation avseende installationstyp, svårighetsgrad med mera är grundtid det samma som normtid. Så är sällan fallet, varför grundtiden måste korrigeras för de avvikelser från genomsnittsförhållanden som förekommer i det enskilda objektet.