Logga in

Renoveringen underkändes – efter sex år

Publicerad
29 apr 2019, 06:00

Ett stopp i avloppet ledde till en omfattande vattenskada. Då klagade villaägaren – på Comfort-företaget som renoverat badrummet sex år tidigare.

Villaägaren, en 66-årig kvinna, anlitade år 2011, Vattenhuset AB i Borlänge som är medlem i Comfort-kedjan, för renovering av ett badrum, till en kostnad av drygt 120 500 kronor.

”Är det rörmokarens ansvar om plattsättaren gör fel?”

I december 2017 uppstod ett stopp i avloppet och hela badrumsgolvet blev vattenfyllt. Vattnet trängde in i ett sovrum och en klädkammare bredvid badrummet.

Detta berodde främst på att det saknades tätskikt på flera ställen, enligt kvinnan, som menar att renoveringen sex år tidigare inte var fackmässigt utfört.

Hovrätten slår fast: Boverkets byggregler räcker inte

Hon klagade omedelbart efter vattenläckan och bad företaget åtgärda felet och betala alla kostnader som uppstått.

– Först sa de ja, sedan svarade de att det inte var deras fel att vattenläckan hade uppstått, sa villaägaren till nämnden och påpekade att det fortfarande saknades tätskikt i badrummet.

– Det innebär att en ny läcka kan uppstå, menade den 66-åriga kvinnan.

Två skäl till att allt fler anmäler hantverkare till ARN

De vattenskador som uppstått i angränsande rum har reglerats i ett försäkringsärende.

Villaägaren anmälde fallet till Allmänna reklamationsnämnden och begärde att företaget åtgärdade felen i badrummet samt ersatte henne med 10 000 kronor för merkostnader för bland annat sanering, självrisk och insättning av nya golv.

Vattenhuset AB har för avsikt att åtgärda de brister som fortfarande kvarstår. Däremot vill man inte ersätta villaägarens merkostnader.

Bakfall förstörd parketten

Nämnden konstaterade att renoveringen inte varit fackmässigt utförd och ansåg att kvinnan borde ha rätt till ersättning för självrisk med det begärda beloppet 1 500 kronor, eftersom detta varit en direkt följd av skadan.

Men övriga yrkanden för merkostnader avslogs.

Vattenhuset AB väljer att inte kommentera uppgifterna.