Logga in

Östersjön kyler ner universitetet

Publicerad
15 mar 2019, 14:45

Det nya Linnéuniversitet på 65 000 kvadratmeter vid Kalmarsund är den största statliga investeringen i Kalmar sedan bygget av Ölandsbron i början av 1970-talet.

Det nya landmärket har ett vattennära läge som utnyttjats för installationerna: det bräckta havsvattnet ska kyla byggnaderna.

På Norra Kajplan i Kalmar, knappt 50 meter öster om det nya Linnéuniversitetet, står Johan Becker, ställföreträdande driftchef vid Kalmar Energi, i en svag kall vind och talar med Tomas Johansson, projektledare på Assemblin VS, och Putte Wirsén, försäljningsansvarig på Avent Kyl & Comfort. I pumpgropen under deras fötter finns två redundanta Grundfospumpar som växelvis pumpar upp 2 000 kubikmeter havsvatten om dygnet till det nya universitetets kylsystem.

– Redan i ett tidigt skede bestämde byggherren att nyttja djupvattnet i hamnen till frikyla. Eftersom vi på Kalmar Energi har en liknande anläggning sedan tidigare var vi medvetna om ekonomiska och miljömässiga fördelar, berättar Johan Becker.

– Ett tag var det tal om betydligt mer frikyla, men det landade till slut på ett kylsystem med sju grader på framledningen och 16 grader i retur.

Varje maskin har tre magnetlagrade turbinkompressorer som är oljefria. Putte Wirsén, till höger, berättar att turbinerna kan varva max 39 000 varv i minuten. Foto: Joachim Grusell

Det har funnits flera parametrar och intressen att ta hänsyn till när Assemblin installerat systemet med frikyla på uppdrag av Kalmar Energi. För att inte störa den kommersiella verksamheten i den djupare hamnbassängen placerades till slut intag och pumpgrop vid inloppet till Ölandshamnen som är stadens gästhamn.

– Tanken var först att vänta in kommunens renovering av kajen då vi var osäkra på kajens skick, men när det drog ut på tiden anlitade vi ett företag som förstärkte kring pumpgropen och gjorde hål i kajen för in- och uttag.

– Intaget, som har en maxkapacitet på 60 liter per sekund, ligger en bit ut på 5,5 meters djup. För att hålla det fritt från påväxt och skräp har intaget ett grovgaller som vi backspolar med tryckluft.

Sjövattenledningarna går från pumpgropen till en kylcentral i den närmaste byggnaden, Hus Vita, som var den första byggnaden att färdigställas. Rördragningen gjordes av byggherren Skanska redan under grundarbetet medan Assemblin, som utför all installation av värme och sanitet, energistyrning, ventilation och sprinkler på universitetet, tog över vid anslutningspunkten i Hus Vita i februari 2018. Tomas Johansson visar vägen genom parkeringsgaraget, som under byggtiden har använts som lager och verkstad, och in i den trånga kylcentralen. Rummet skulle enligt uppdragsbeskrivningen vara helt tomt och endast vara avsatt för kylcentral, men är nu ett nystan av ventilationskanaler, avlopp, kylsystem, kondensvärme, och rörschakt som slingrar sig runt tak, väggar och takpelare.

– Förutom vår begränsade tid har det minimala utrymmet varit vår största utmaning. Som ni ser är det inte många rörmetrar innan rören svänger och montörerna har gjort ett fantastiskt jobb. Vi har planerat detta noggrant då 50 procent av ledningarna som vi har använt till havsvattnet har varit prefabricerade, förklarar Tomas Johansson.

– Våra tre montörer har svetsat ledningarna ute i den provisoriska verkstaden och sedan byggt bit för bit. Vi fick bygga om delar av rörinstallationen för att få in kylsystemet, och för att det ska vara användarvänligt.

Tomas Johansson visar matningen från Kalmar Energis kylcentral som går genom hela källaren. Foto: Joachim Grusell

Totalt har Assemblin lagt ned drygt 1 500 timmar montörstid, vilket är många timmar för ett så litet rum. Eftersom ingående vatten är aggressivt bräckt vatten från Kalmarsund har de varit noggranna i materialval. Mässing är helt uteslutet. Pumparna i pumpgropen är av gjutjärn, ventiler och ledningar är av plast och de värmeväxlare som är anslutna till kylmaskinerna är av titan. Havsvattnet renas med ett automatfilter från Bollfilter, och kan vid behov eller service av automatfiltret kopplas om och renas med två Y-filter.

– Tanken är att förse hela universitetet med frikyla under de kalla årstiderna. När havsvattentemperaturen är två grader lägre än returtemperaturen på fjärrkylan, öppnar frikylan och förkyler vattnet till kylmaskinerna.

– Ju bättre intrimmat systemet är på att ge 16 grader i retur desto bättre nyttjas frikylan. Kylan distribueras ut i lokalerna via distributionspumpar. Just nu är det 6,5 grader i framledning och 9,3 grader i retur.

Vid kylmaskinerna, två AQS Climaveneta Turbocoor-aggregat på 2,4 megawatt kyleffekt, står Putte Wirsén från Avent Kyl & Comfort som har levererat och installerat maskinerna. Han berättar att aggregaten, som arbetar växelvis, är optimala, både effekt- och storleksmässigt, för att passa in i systemet.

– Startströmmen är bara åtta ampere och varje maskin har tre magnetlagrade turbinkompressorer som är oljefria, vilket innebär att de mer eller mindre är vibrationsfria. Maskinerna är otroligt tysta, vilket var ett krav då det ligger laboratoriesalar precis ovanför kylcentralen. Turbinerna kan varva max 39 000 varv i minuten, säger han och visar upp touchpanelen, den första panelen av sitt slag på en svensk­installerad AQS Climaveneta.

Anläggningen går att styra med panel.  Kylmaskinerna kommunicerar via modbus med plc:n. Foto: Joachim Grusell

Panelen visar att den kompressor som är igång har ett varvtal på 19 170 varv. När kylcentralen var färdig­installerad i maj 2018 fanns knappt några förbrukare, men den varma sommaren innebar att samtliga kompressorer fick ett ordentligt test. Intill kylcentralen har Kalmar Energi en elcentral med ett internt styrsystem som kontrollerar när frikylan ska starta. Alla installationer – kyla, fjärrvärme och el – styrs från ett kontrollrum i kraftvärmeverket Moskogen, 1,4 mil från centralen. Tomas Johansson berättar att Linnéuniversitetet inte har ett utan tre kylsystem.

– I det första systemet används fjärrkyla i ventilationsaggregaten till att kyla ner luften i lokalerna till cirka 21 grader. Frikylan växlas dessutom över till ett annat system med fläktlufts­kylare som kyler labblokaler, server- och datahallar.

Assemblin VS har installerat processkylan som Linné­universitetet använder i sin forskningsverksamhet där rumstemperaturen kan skifta från två till 40 grader. Foto: Joachim Grusell

I en kylcentral några meter bort arbetar montörer från Assemblin med att installera det tredje kylsystemet, en processkyla som försörjer laboratoriets fem våningar i Hus Vita. Linnéuniversitetet har forskningsverksamhet med rum där rumstemperaturen ska kunna skifta från två till 40 grader, oavsett övrig temperatur i byggnaden.

– Det krävs ett extra kylsystem eftersom det inte går att kyla ner rum till två grader med sjugradigt vatten. I stället för fjärrkyla används kylmaskiner med etanol som köldbärare eftersom systemtemperaturen är minus fem grader, säger Tomas Johansson.

– Detta system används även för att kyla havsvatten som används vid forskning. Den kondensorvärme som inte kan återvinnas används i Kalmar Energis nät.

Hela universitetskajen.

Fakta/Linnéuniversitetets kylsystem

> Kyler totalt 65 000 kvadratmeter.
> Frikyla används från slutet av oktober till april.
> Kalmar Energi ansvarar för drift av fjärrvärme och kylanläggning. Fastighetsägaren ansvarar själv för drift av universitetets processkyla till laboratoriesalar.
> VS-och ventilationsentreprenör: Assemblin.
> Leverantör av kylaggregat: AQS Climaveneta och Avent Kyl & Comfort.
> Byggentreprenör: Skanska Sverige.
> Skanska mark gjorde utvändig rördragning till kylsystem.
> Håkan Anderssons Dyk & Anläggning gjorde pumpgrop och rördragning genom kajen.
> Sydsvenska Elanläggningar SSE AB gjorde elmontage.
> Pronecta: styr och regler samt underlag för elmontaget.