80 000 företag har lämnat rot-avdragsmarknaden

Publicerad 8 feb 2019, 09:16

Marknaden för renovering och tillbyggnad, rot, fick en rejäl törn när avdraget sänktes från 50 till 30 procent. Men byggföretag och installatörer har påverkats olika, det visar ny statistik från Skattverket.

Minskningen av rot-avdragsjobben har pågått sedan 2016 då skatteavdraget för rot-avdrag sänktes från 50 till 30 procent.

Nekades rot-avdrag – skickade räkningen vidare

Både antalet köpare (privatpersoner) som använder rot-avdraget och antalet utförare (företag) har minskat, visar ny statistik från Skatteverket.  

Misstänkt miljonfusk med rot-avdrag

Andelen företag som försvunnit från rot-avdragsmarknaden i hela landet sen toppåret 2015 är drygt 20 procent.

I absoluta tal handlar det om en minskning från närmare 370 000 företag 2015 jämfört med omkring 290 000 företag 2018.  

Det innebär att ungefär 80 000 företag har försvunnit från rot-avdragsmarknaden under de senaste tre åren. Branschorganisationer har varnat för att svartjobben ökar när avdragsrätten minskar. 

Fast pris gav problem med rot-avdrag

– Vi håller på och analyserar siffrorna, men enligt min uppfattning behöver inte minskningen av antalet utförare betyda att svartjobben ökar. Men många småjobb betalas säkert svart, för att slippa krånglet. Det är dock många faktorer som spelar in, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, och tillägger: 

– Det som har varit byggbranschens stora problem med rot-avdrag är fast pris, där både arbete och material ingår. Då är det svårt för kunder att bedöma och Skatteverket att kontrollera priset. Vi har också sett att det finns ett intresse av att få sitt arbete klassat som ett rut-arbete, när det egentligen är ett rot-arbete för att komma åt den högre skattereduktionen, menar hon. 

Kunder vill sätta pris på svartjobbet

Avdraget för rut-arbete är på 50 procent, jämfört med rot-avdragets 30 procent.  

VVS-Forum har också fått statistik över rot-avdrag indelat på VVS- och elbranscherna.

Tyvärr finns det inga siffror för toppåret 2015, men för perioden 2016–2018 ser det stabilt ut för branscherna.  

VVS-företagen ligger på drygt en miljard kronor årligen, medan elsidan har minskat något från cirka 700 000 kronor 2016 till drygt 600 000 kronor 2018. 

”Så bör rot-avdraget höjas”

I hela landet gjordes förra året rot-avdrag för 9,3 miljarder kronor.

Det är en halvering från toppåret 2015 då summan för rot-avdrag låg på nästan 20 miljarder.