Logga in

Grossistjätten fortsätter växa

Publicerad
25 jan 2019, 15:59

Ahlsells nettoomsättning ökade med 14 procent 2018. Men det är en strategi som kostar.

När Ahlsell rapporterar fjärde kvartalet går det också att summera helåret 2018. Det var ett år då grossisten fortsatte att växa, om än inte lika kraftigt som året innan.

Nettoomsättningen ökade med 14% till 31 291 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick till 7% (9 året innan).

Ahlsell växte också genom planerad förvärvsstrategi. Under året bokfördes åtta förvärv med en sammanlagd årsomsättning på 886 miljoner kronor, dessutom tecknades avtal om ytterligare förvärv.

VVS-miljardärerna som är rikare än Zlatan

Resultatet efter skatt uppgick till 1 582 miljoner kronor, vilket var något bättre än året innan.
Men den starka tillväxten har sitt pris, vilket visade sig under fjärde kvartalet 2018. Johan Nilsson kommenterar i rapportens vd-ord:

”Den starka tillväxten har dock inte bara fördelar. Vi noterade en försvagning av bruttomarginalen under kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av en stark tillväxt inom kund- och produktsegment med lägre lönsamhet samt ökade kostnader för hantering av höga volymer i Norge.”

De lägger bud på grossistjätten

För 2019 väntas fortsatt tillväxt, dock i lägre takt. Johan Nilsson kommenterar vidare:
”Vår breda exponering mot flera marknadssegment med olika konjunkturmönster gör att vi står starka inför det nya året. Sammantaget förväntar jag mig inför 2019 en god efterfrågan och fortsatt tillväxt, dock på en något lägre nivå än under de senaste åren.”

11 februari väntas besked om CVC Funds erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Ahlsell, vilket skulle innebära att grossisten köps ut från börsen.

“Vi måste börja ifrågasätta grossisternas priser”