Logga in

Affärstidning tar bort köprekommendation från Bravida

Publicerad
22 jan 2019, 15:15

Efter rapportbesvikelsen analyserar Börsveckan hur Bravida kommer gå i år.

Under 2018 gick Bravida-aktien bättre än Stockholmsbörsens breda index, och tidningen Börsveckan beskriver bolaget som ”en god sparaktie för den långsiktige”. Bolagets rapport för tredje kvartalet visade en tillväxt på 13 procent, och en rörelsemarginal som stärktes från 5,7 till 6 procent. Detta ledde till en 20-procentig ökning av rörelseresultatet.

Därför säljer uppstickaren sitt bolag till Bravida

Nu konstaterar affärstidningen att även om företagets verksamhet är stabil i grunden, så ”var tillväxten som bortblåst” under fjolårets tredje kvartal, med oförändrad orderingång. Samtidigt börjar byggkonjukturen vika, vilket lär ge hårdare priskonkurrens på marknaden.

Bravida ser potentialen i specialisering

Bravida är visserligen marknadsledande i både Sverige och Norge, och har klarat den sjunkande bostadsmarknaden bättre än många andra aktörer i byggkedjan. Men företagets goodwill-tillgångar har ökat kraftigt till motsvarande 160 procent av det egna kapitalet, och där finns risk för nedskrivningar om konjunkturen försämras kraftigt.

Den svenska ekonomins sjunkande tillväxt kan också leda till minskade offentliga investeringar i exempelvis infrastruktur, vilket sannolikt skulle drabba Bravida hårdare än avmattningen på bostadsmarknaden.

Chefredaktören möter – Under Mattias Johanssons ledning har Bravida ökat både omsättning och vinst

Börsveckan räknar med att Bravidas totala tillväxt stannar runt 11 procent för 2018, men bedömer utifrån den minskade orderingången att företagets tillväxt sjunker till runt 5 procent för helåret 2019. Tidningen sänker därför sitt aktieråd från ”köp” till ”avvakta”.