Logga in

VVS-fiffel gav fängelse

Publicerad
25 okt 2018, 11:09

Värmepumpar och toaletter köptes in och installerades i privata bostäder, men fakturorna skickades till Älvsby taxi. Huvudmännen i skattehärvan har nu dömts till fängelse av Luleå tingsrätt.

Ekonomisk brottslighet med förgreningar till lokala VVS- och elföretag har uppdagats i norrbottniska tätorten Älvsbyn med cirka 5 000 invånare.

I centrum av historien finns ett taxiföretag, Älvsby Taxi och två representanter för bolaget.

En skatterazzia 2015 avslöjade systematisk brottslighet under perioden 2013 – 2015 med osanna fakturor och försvårande av skattekontroll. Fakturor för bostadsrenoveringar ställdes i stället till taxiföretaget.

Läs mer: Misstänkt miljonfusk med rotavdrag

Ekobrottsmyndigheten, som drev fallet i tingsrätten, menar att brotten är grova då de sammanlagt avsett mycket betydande belopp, då osanna handlingar och vilseledande bokföring använts och brottsligheten utövats systematiskt”.

Ett lokalt VVS-företag har bland annat installerat golvvärme hemma hos en av taxiföretagets representanter, men fakturerat Älvsby taxi.

Ett annat VVS-företag med säte i Piteå har installerat en golvbrunn i företagsrepresentantens dusch, men fakturerat Älvsby taxi.

En värmepump installerades i en av taxiföretagets representanters bostad, men fakturerades Älvsby taxi.

Ett annat VVS-företag installerade en WC-stol och en fläkt hos den andra representanten, men fakturerade taxiföretaget.

En takdusch installerades hos honom, men fakturerades taxiföretaget.

Läs mer: VVS-företag inblandade i pengatvätt på NKS

Ett arbete i en av bolagsrepresentanternas badrum fakturerades till taxiföretaget.

Enligt den person som utförde arbetet bad representanten för taxiföretaget honom att märka fakturan ”ombyggnation kontor och pausrum”.

Sammanlagt uppgår fakturabeloppen till drygt en miljon kronor.

Så här blev domarna:

  • Representant, Älvsby taxi, dömdes till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år.
  • Representant, Älvsby taxi, dömdes till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år.
  • Ägare till ett byggföretag, dömdes till fem månaders fängelse för medhjälp till grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott.
  • Ägare till ett byggkonsultföretag dömdes till villkorlig dom för medhjälp till skattebrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll.
  • En åtalad elektriker frikändes, eftersom tingsrätten inte ansåg att det fanns tillräckligt med bevis.
  • Övriga installatörer var vittnen i tingsrätten.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Hovrätten för övre Norrland senast den 2 november.