Logga in

Underkänt badrum blev dyr affär för installatör

Publicerad
25 sep 2018, 06:00

Ett bygg- och VVS-företag i Borås fick inte ta betalt för badrumsrenoveringarna, som inte var fackmässigt gjorda. Besiktningsmannen hittade tolv större fel.

För ett år sen beställde en 62-årig kvinna, som är bostadsrättshavare i Borås, renovering av två badrum. Kakel/klinker och golvbrunnar skulle bytas ut i våtrummen i 1950-talshuset, dessutom skulle golvvärme och handdukstorkar installeras.

Bostadsrättshavaren anlitade ett lokalt företag, Allbygg Scandinavia AB i Borås, för jobbet.

Så långt var alla överens, men vad som hände därefter rådde det delade meningar om.

Läs mer: Fick betala dubbelt för elfel i varmvattenberedaren

Bostadsrättshavaren anmälde fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), eftersom hon ansåg att Allbygg Scandinavia AB inte hade utfört renoveringen på ett fackmässigt vis och att arbetet måste göras om.

Hon anlitade en egen besiktningsman som bland annat hittade följande fel:

 1. Golvvärmen fungerade inte.
 2. Golvet hade bakfall.
 3. Golvbrunnar var felmonterade.
 4. Rör var felmonterade.
 5. Tätskiktet var brutet på grund av att en gammal tröskel fanns kvar under klinkerplattorna.
 6. Kakel hade skadats vid kapning.
 7. Bakom kaklet var väggarna förstörda.
 8. I stället för våtrumsspackel hade betongputs använts. Putsen hade ramlat ner och tagit med sig tätskikt.
 9. Under några klinkerplattor fanns det fukt.
 10. Runt ett fönster saknades tätskikt.
 11. Ett stort hålrum mellan fönsternisch och vägg var silikonfyllt.
 12. WC-stolar och tvättställ hade monterats utan silikon i pluggarna och tätskiktet hade förstörts även här.

”Runt golvbrunnen finns det en blandning av tjära, något hårt skum, flytspackel och en avstängningslist i skumgummi – allt i en enda röra”, sa bostadsrättshavaren i nämnden. Hon uppskattade att enbart rivningskostnaden skulle uppgå till cirka 20 000 kronor.

När hon bestred fakturorna hotade bolaget med Kronofogden.

Läs mer: Renoveringen sabbade tätskiktet

Allbygg Scandinavia AB betonade att företagets avsikt absolut inte har varit att lura bostadsrättshavaren och att man inte heller hade fakturerat dubbelt. När bostadsrättshavaren räknat ut att det var cirka 15 timmar per dag, så var detta fördelat på elektriker, rörmokare och två hantverkare. Vad gällde materialkostnaden fanns den specificerad med kvitton och fakturor från bolagets underleverantörer.

Men bostadsrättshavaren har nu anlitat ett annat företag som har börjat göra om hela renoveringen. Det enda som de möjligen kan återanvändas är två termostater till handdukstorkarna, tappventil och utloppssats till tvättmaskinen och en del rör till ett värde av högst 6 000 kronor.

Bolaget har fakturerat bostadsrättshavaren närmare 133 000 kronor för kakel, klinker och golvvärme och drygt 45 200 kronor för rörarbeten. Hon fick en prisuppgift om 550 kronor/timme, men det visade sig att den prisuppgiften var exklusive moms. Hon ansåg även att hon har debiterats för alltför många timmar.

Läs mer: ”Vi är väldigt besvikna”

Bostadsrättshavaren begärde betalningsbefrielse med närmare 180 000 kronor och ersättning med drygt 25 200 kronor för utlägg och skada.

Nämnden menade att badrumsrenoveringarna har ett flertal brister. Förutom vissa estetiska brister konstaterade nämnden att gällande branschregler för renovering av våtrum inte har iakttagits. ”Tjänsten är därmed felaktig i lagens mening”, fastslog ARN.

Bristerna var enligt ARN:s bedömning ”av sådan karaktär att de inte kan åtgärdas utan att tätskiktet bryts. Det innebär att hela renoveringsarbetet måste göras om. Syftet med tjänsten är därmed förfelat vilket bolaget borde ha insett”.

Dessutom framhöll nämnden att prisuppgifter till en konsument alltid ska inkludera moms.

ARN rekommenderade Allbygg Scandinavia AB att dels avstå från att kräva den 62-åriga kvinnan på betalning av fakturor på sammanlagt närmare 180 000 kronor, dels betala drygt 15 000 kronor till henne.

Beslutet kan inte överklagas.

Allbygg Scandinavia AB säger till VVS-Forum att företaget kommer följa ARN:s rekommendation. Bolaget uppger att man i övrigt inte har några synpunkter på beslutet.