Logga in

Sprinkler krävs på serviceboende

Publicerad
3 sep 2018, 13:18

Ett serviceboende som saknar sprinkler är inte brandsäkert och ska därför stängas.

Det var rätt av den lokala räddningstjänsten att stänga ett serviceboende i nordvästra Skåne på grund av bristande brandskydd, bland annat då sprinkler saknades. Det har Kammarrätten i Göteborg nu slagit fast.

För ett år sen gjorde Räddningstjänsten i Söderåsen bedömningen att brandskyddet inte var tillräckligt i det aktuella serviceboendet. Det saknades bland annat sprinkler och dubbla utrymningsvägar.

Läs mer: Serviceboende måste ha sprinkler

Därmed förbjöds Klippans kommun att med omedelbar verkan använda de sex lägenheterna avsedda för boende för funktionshindrade personer med behov av stöd och service.

Räddningstjänsten hänvisar till Boverkets verksamhetsklass 5B som bland annat innebär krav på boendesprinkler, brandsläckare, brandlarm och två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Men Klippans kommun anser att kraven på brandsäkerhet står i strid med målet att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra och att en institutionell prägel bör undvikas i bostäder med särskild service för vuxna.

Läs mer: Sprinklerkoncern breddar verksamheten

Enligt kommunen ger i stället en tillfällig lösning med brandteknisk utrustning och dygnet-runt-bemanning av vaken personal ”en mycket god säkerhet”.

Klippans kommun överklagade först beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län sen till Förvaltningsrätten i Malmö och nu senast till Kammarrätten i Göteborg, men har förlorat i alla instanser.

Kammarrättens dom har vunnit laga kraft, vilket kan få stora konsekvenser för alla landets servicebostäder som saknar sprinkler och fullgott brandskydd.