Logga in

Anställd beställde mobiler för hundratusentals kronor

Publicerad
11 sep 2018, 12:09

En 33-åring på VVS-grossisten Terana ska betala närmare 100 000 kronor efter att obehörigt ha beställt mobil- och bredbandsabonnemang.

En 33-åring som arbetade på Terana i Kungsör har utan behörighet beställt 25 telefon- och bredbandsabonnemang för sammanlagt drygt 125 500 kronor till Terana.

Dessutom har 33-åringen tillgodogjort sig mobiltelefoner, modem och surfplattor i samband med abonnemangen.

Enligt Terana har 33-åringen missbrukat sin ställning genom att obehörigen attestera fakturor och uppge att de var godkända för betalning.

–  Vi har sett över våra rutiner sen det här upptäcktes så att det inte ska kunna ske sådana saker igen, säger Johan Ehrling, vd på Terana, som i övrigt vill avvakta med att kommentera fallet.

Läs mer: Så bluffade telefonförsäljare 45 installationsföretag

Terana uppger i tingsrätten att 33-åringen i första hand brutit mot anställningsavtal och mot lojalitetsplikten och därmed skadat företaget. I andra hand anser VVS-grossisten att mannen gjort sig skyldig till bedrägeri eller oredligt förfarande enligt brottsbalken.

Själv hävdar 33-åringen att han fått behörighet eller fullmakt att ingå avtal om att förlänga de aktuella abonnemangen. Dessutom hävdar han att det fanns en praxis på arbetsplatsen som gjorde honom behörig att beställa abonnemangen.

Terana ska, enligt 33-åringen, informellt ha godkänt förlängningarna av abonnemangen, eftersom de skett under en lång tid utan åtgärd från bolagets sida. Dessutom har bolaget godkänt och betalat fakturorna utan att agera eller göra invändningar, enligt 33-åringen.

Läs mer: Sålde värmepumpar som aldrig levererades

Enligt Terana saknade 33-åringen helt behörighet för att beställa utrustning eller abonnemang för mobiltelefoner och mobila bredband eller att godkänna fakturor.

Totalt har 33-åringen beställt 25 nya mobil- och bredbandsabonnemang hos Telia från oktober 2014 till och med mars 2016. Abonnemangen har varit bundna på 24 månader och det sammanlagda ordervärdet var på över 300 700 kronor.

Att beställningarna kunde ske under så pass lång tid förklarar Terana med att administratören hade en förtroendeställning, trots att han inte varit behörig att attestera fakturor eller fatta beslut om betalningar.

Dessutom har företaget drygt femtiotalet mobil- och bredbandsabonnemang hos Telia. De obehöriga beställningarna har ”därför dolts av det stora antal övriga abonnemang som Terana förfogat över”.

Först när VVS-grossisten sommaren 2016 fick frågor från Telia om förlängning av de abonnemang som 33-åringen beställt fick man upp ögonen för problemet. Då hade 33-åringen redan sagt upp sig från företaget.

33-åringen har som samordnare för leverantörsfakturor antingen attesterat fakturorna själv eller sagt till den ekonomiansvariga att fakturorna var ”godkända”.

Läs mer: VVS-montörer försökte sälja arbetsgivarens kopparskrot

När arbetsgivaren gick igenom 33-åringens skrivbord på arbetsplatsen hittade man tolv obrutna kuvert från Telia. De visade sig innehålla SIM-kort till flera av abonnemangen som 33-åringen utan behörighet beställt för Teranas räkning.

Enligt Terana visar detta att företaget inte har haft behov av de aktuella abonnemangen och att de inte heller kommit till användning i Teranas verksamhet. Däremot saknas fortfarande mobiltelefoner, mobila bredband och surfplattor som levererats i anslutning till abonnemangen.

Västmanlands tingsrätt dömer 33-åringen till att betala närmare 100 000 kronor till Terana. Till det kommer drygt 260 000 kronor i rättegångskostnader.

Domen har vunnit laga kraft.